«Powrót

Notatka z LV spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 18 grudnia 2014 r.

Notatka z LV spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 18 grudnia 2014 r.

Notatka z LV spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 18 grudnia 2014 r.

W dniu 18 grudnia 2014 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się kolejne spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Było to drugie spotkanie w ramach cyklu dotyczącego efektywnej komunikacji w audycie wewnętrznym. Tematem przewodnim spotkania były umiejętności w zakresie komunikacji oraz budowania relacji międzyludzkich.

Spotkanie otworzyła Pani Katarzyna Szarkowska, Dyrektor Departamentu Polityki Wydatkowej (PW), która na wstępie podkreśliła, że umiejętności w zakresie komunikacji, w tym selekcja istotnych informacji, oraz negocjowania, są czynnikami wpływającymi na poprawę użyteczności audytu wewnętrznego.

Następnie Pani Dyrektor zwróciła uwagę na najważniejsze cechy, które wyróżniają audytorów wewnętrznych. Podkreśliła, że audytor wewnętrzny to jednocześnie profesjonalista, analityk, negocjator, osoba pozyskująca informacje oraz innowator.

Pani Dyrektor zaakcentowała, że relacje między audytorem i kierownikiem jednostki oraz audytowanymi wpływają na wzajemne zrozumienie, jakość współpracy oraz wartość, jaką audyt wewnętrzny wnosi dla jednostki.

Prelegentem na spotkaniu był Pan Krzysztof Radecki główny specjalista ds. kontroli zarządczej Sądu Okręgowego w Łodzi, który omówił zagadnienia skutecznej komunikacji i negocjacji w pracy audytora wewnętrznego. Nawiązując do Standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Prelegent omówił także najważniejsze cechy informacji oraz przypomniał o konieczności ich selekcji ze względu na istotność dla celów zadania audytowego. Zaznaczył także, że prawidłowa selekcja istotnych informacji wzmacnia skuteczność przekazu i czytelność informacji zawartych w sprawozdaniu z audytu.

Ponadto, Pan Krzysztof Radecki przedstawił rolę negocjacji w pracy audytora, głównie w kontekście uzgodnienia rekomendacji audytu.

Podczas spotkania Prelegent zaprezentował również istotę audytu zintegrowanego jako nowoczesnego podejścia do audytu wewnętrznego, w którym umiejętności właściwej percepcji i komunikacji mają bardzo duże znaczenie.

W trakcie prezentacji prelegent odwoływał się do licznych przykładów, w tym wynikających z własnych doświadczeń w pracy audytorskiej.

Spotkanie podsumowała Pani Dyrektor Katarzyna Szarkowska podkreślając konieczność dążenia audytora wewnętrznego do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w celu skutecznego przekazywania informacji, w szczególności wyników swojej pracy.

Pani Dyrektor zwróciła uwagę na trzy aspekty, o których powinien pamiętać audytor:

  • postrzeganie audytora wewnętrznego ma bezpośredni wpływ na jego relacje z odbiorcami jego działań
  • audytor musi umieć dotrzeć do każdego,
  • audytor powinien być elastyczny w negocjacjach.

Po zakończonej prezentacji Pani Dyrektor przypomniała uczestnikom o przekazywaniu dobrych praktyk w zakresie sprawozdawczości (na adres: koordynacjaAW@mf.pl).

Ponadto, poinformowała o możliwości zgłaszania tematów oraz prelegentów na spotkania, które będą organizowane w roku 2015 (ważnych dla audytów wewnętrznych lub przydatnych w ich pracy).

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami przygotowanymi przez prelegentów, które zawierają obszerniejsze informacje na temat roli sprawozdania z zadania audytowego w komunikacji audytora wewnętrznego z odbiorcami sprawozdania oraz roli komunikacji i negocjacji w nowoczesnym podejściu do realizacji audytu wewnętrznego.

 

 

Prezentacje:

Efektywna komunikacja w audycie wewnętrznym - wprowadzenie (plik pdf, 537 KB)

Efektywna komunikacja w kontekście nowoczesnego podejścia do audytu wewnętrznego (plik pdf, 3,83 MB)

 

  

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 31.12.2014 Data publikacji: 31.12.2014 13:24 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 15:25
Autor: Departament Polityki Wydatkowej Osoba publikująca: Monika Kos Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
«Powrót