«Powrót

Notatka z XL spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 26 września 2013 r.

Notatka z XL spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 26 września 2013 r.

Notatka z XL spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 26 września 2013 r.

W ramach kontynuacji wspólnej inicjatywy Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych oraz Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska w dniu 26 września 2013 r.w Ministerstwie Finansów odbyło się kolejne spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Giebel, Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych. SAW IIA Polska reprezentował Pan Marcin Dobruk.

Na spotkaniu poruszony został temat kontroli w administracji rządowej. Prelekcję poprowadzili: Pani dr Magdalena Soszyńska, Dyrektor Biura Kontroli Resortowej w Ministerstwie Finansów oraz Pan Przemysław Skiba, Dyrektor Biura Kontroli i Audytu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Agnieszka Giebel, która podkreśliła jak ważna jest dobra współpraca pomiędzy służbami kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Istotne jest również, aby w przypadku obydwu tych funkcji nie mówić o konkurencji, ale o współistnieniu. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wymianę informacji, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy obydwiema służbami.

Pani dr Magdalena Soszyńska, w swej prezentacji przedstawiła wpływ przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej[1] oraz Standardów kontroli w administracji rządowej na funkcjonowanie kontroli w administracji, na przykładzie Biura Kontroli Resortowej Ministerstwa Finansów.

Natomiast Pan Przemysław Skiba przekazał informacje na temat doświadczeń Ministerstwa Edukacji Narodowej w dążeniu do efektywnego wykorzystania kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego w sytuacji połączenia obydwu tych służb w jedną komórkę.

W drugiej części spotkania miała miejsce dyskusja z udziałem Prelegentów, Prowadzących spotkanie, oraz zaproszonej do dyskusji Pani Doroty Rosińskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Nadzoru w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także uczestników spotkania.

 

Tytuł/y załącznika/ów:

Uszczegółowienie prezentacji (plik PDF) (plik pdf, 64,4 KB)

Prezentacja:

Kontrola w administracji rządowej – ustawa, praktyka, perspektywy (plik pdf, 253 KB)


[1] Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz.1092

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 31.10.2013 Data publikacji: 31.10.2013 15:23 Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2020 15:59
Autor: Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Osoba publikująca: Łukasz Wolin Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
Rejestr zmian
«Powrót