«Powrót

Notatka z XLI całodziennego spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 30 października 2013 r.

Notatka z XLI całodziennego spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 30 października 2013 r.

Notatka z XLI całodziennego spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 30 października 2013 r.

W ramach kontynuacji wspólnej inicjatywy Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych (dalej: Departament DA) oraz Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (dalej: SAW IIA) w dniu 30 października 2013 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się całodzienne spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych.

Spotkanie zostało poświęcone tematowi zapewnienia jakości audytu wewnętrznego, w tym wypracowaniu przykładowego kwestionariusza oceny wewnętrznej jakości audytu wewnętrznego.

Na wstępie głos zabrała Pani Katarzyna Krawczuk, Zastępca Dyrektora Departamentu DA. Pani Dyrektor powitała uczestników spotkania i podkreśliła, że temat spotkania został wybrany po dokonaniu analiz w zakresie potrzeb audytorów wewnętrznych. Efektem spotkania ma być kwestionariusz, wypracowany przez uczestników przy wsparciu prowadzących, przeznaczony do wykorzystania w szczególności na potrzeby samooceny audytu wewnętrznego.

Spotkanie poprowadzili Pan Konrad Knedler CIA, CGAP, Prezes SAW IIA oraz Pani Agnieszka Mazurek CIA, CGAP, CRMA, Handikap Audyt.

Pierwsza część spotkania została poświęcona zagadnieniom dotyczącym właściwego rozumienia pojęcia jakości audytu wewnętrznego, aktualnym wyzwaniom stojącym przed audytem wewnętrznym oraz kryteriom oceny i wymiarom jakości audytu.

Druga część spotkania miała charakter warsztatów, w trakcie których uczestnicy spotkania dyskutowali na temat istotnych aspektów funkcjonowania audytu wewnętrznego, a następnie w grupach opracowywali kwestionariusz oceny wewnętrznej jakości audytu wewnętrznego. Podsumowując warsztaty Pan Konrad Knedler podkreślił, że dzielenie się doświadczeniami pomiędzy uczestnikami spotkania oraz wypracowywanie wspólnych dokumentów jest niezwykle ważnym i cennym elementem w prawidłowym wykonywaniu zadań nałożonych na audytorów wewnętrznych.

Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor Katarzyna Krawczuk podziękowała Prelegentom oraz uczestnikom spotkania za aktywny udział oraz interesujące dyskusje, wyrażając nadzieję, że przedstawione zagadnienia oraz opracowany kwestionariusz będą pomocne przy wykonywaniu działań związanych z samooceną audytu wewnętrznego.  

Tytuł/y załącznika/ów:

Uszczegółowienie prezentacji (plik doc, 60 KB)

Przedstawiona podczas spotkania prezentacja:

Audyt wewnętrzny. Zapewnienie jakości (plik pdf, 1,62 MB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 15.11.2013 Data publikacji: 15.11.2013 11:48 Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2020 16:00
Autor: Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Osoba publikująca: Jolanta Pichor Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
«Powrót