«Powrót

Realizacja zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim – wzór Informacji

Realizacja zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim – wzór Informacji

Realizacja zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim – wzór Informacji

Departament Polityki Wydatkowej na podstawie art. 295 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) gromadzi informacje o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim z jednostek wymienionych w art. 274 ust. 1, 2 i 4-6, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych jst. 

Wzór informacji został określony w Komunikacie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wzoru informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 220) (plk pdf, 548 KB).

Informację o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-puap) w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Ww. informację należy kierować:

 • w przypadku gdy w jednostce obowiązuje elektroniczny system obiegu dokumentów na adres:/bx1qpt265q/SkrytkaESP

lub

 • za pośrednictwem Platformy e-PUAP (http://www.epuap.gov.pl - link otwiera nowe okno w innym serwisie), postępując zgodnie z poniższą instrukcją:
  • zaloguj się na stronie e-PUAP,
  • wybierz zakładkę „Strefa urzędnika",
  • wybierz „Inne podziały spraw",
  • wyszukaj i wybierz „Pismo ogólne do podmiotu publicznego",
  • wybierz „Załatw sprawę",
  • sprawdź, czy jako nadawca („od") wskazana jest reprezentowana jednostka,
  • w polu „Ustaw/zmień adresata" wpisz Ministerstwo Finansów,
  • jako rodzaj pisma wybierz z listy rozwijalnej „Informacja",
  • w tytule pisma wpisz Informacja AW- pełna nazwa jednostki (należy wpisać nazwę jednostki przesyłającej informację),
  • załącz informację o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • wybierz „Dalej" i podpisz dokument,
  • wyślij dokument.

W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem pliku Excel (z rozszerzeniem xlsm) za pośrednictwem platformy e-PUAP, prosimy o skompresowanie tego pliku i opatrzenie go hasłem (w trakcie kompresowania). Wówczas platforma e-PUAP zezwoli na jego przesłanie. Prosimy również o przesłanie tego hasła, celem rozpakowania pliku.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Informacja AW – pełna nazwa jednostki".

Wszelkie pytania związane z wypełnianiem Informacji prosimy zadawać wyłącznie mailowo na adres KoordynacjaAW@mf.gov.plwiadomość prosimy zatytułować: „Informacja - pytanie". 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.11.2017 Data publikacji: 25.11.2014 13:24 Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2019 11:39
Autor: Departament Polityki Wydatkowej Osoba publikująca: Monika Kos Osoba modyfikująca: Wojciech Jóźwicki
«Powrót