«Powrót

2013 rok

2013 rok

2013 rok

Wyniki kontroli NIK

 1. Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. - cz. 87 - dochody budżetu środków europejskich oraz realizacja zadań z zakresu obsługi płatności środków europejskich i rozliczenie przepływów finansowych między Polską a Unią Europejską(plik PDF 426 KB)
 2. Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. - cz. 81 - rezerwa ogólna i cz. 83 - rezerwy celowe w zakresie tworzenia i podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych (plik PDF547.31 KB)
 3. Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. - cz. 19 - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe(plik PDF 1.33 MB)
 4. Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. - cz. 77  - podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa(plik PDF 679.81 KB)
 5. Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. - cz. 78 - obsługa zadłużenia zagranicznego i cz. 79 - obsługa długu krajowego( plik PDF 493.79 KB)
 6. Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. - cz. 98 - przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, cz. 97 - przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz planowanie budżetu państwa i zarządzanie jego realizacją(plik PDF 1.11 MB)
 7. Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. - w części 82 - subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego(plik PDF 611 KB)
 8. Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. - w części 84 - środki własne Unii Europejskiej(plik PDF 484 KB)
 9. Prawidłowość wykonania zadań Instytucji Audytowej w ramach współpracy transgranicznej Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej w latach 2007 - 2013(plik PDF 562.89 KB)
 10. Rozliczenie wykonania budżetu państwa w 2012 r.(plik PDF 247.06 KB)
 11. Biopaliwa i biokomponenty w transporcie(plik PDF 859 KB)
 12. Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług(plik PDF 1.41 MB)
 13. Przestrzeganie praw podatników przez wybrane urzędy skarbowe i izby skarbowe(plik PDF 1.82 MB)
 14. Metodyka sporządzania przez Ministerstwo Finansów rachunku dochodów i wydatków sektora finansów publicznych(plik PDF 2.68 MB)
 15. Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów instytucji finansowych(plik PDF 395.84 KB)

 

Wyniki pozostałych kontroli zewnętrznych

 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Pomoc Techniczna um. nr 558/12(plik PDF 1.59 MB)
 2. Archiwum Akt Nowych - Postępowanie z dokumentacją i funkcjonowanie archiwum zakładowego(plik PDF 516.32 KB)
 3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Projekt "Wdrożenie Systemu Ewidencji Spraw Karnych Skarbowych"(plik PDF 244.18 KB)
 4. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - Projekt "Budowa Platformy e-Budżetu"(plik PDF 1.11 MB)
 5. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - Sprawozdanie z przeprowadzenia wizytacji monitorującej projekt "Budowa Platformy e-Budżetu"(plik PDF 5 MB)
 6. Władza Wdrażająca Programy Europejskie - Projekt „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych" POIG.07.01.00-00-011/09(plik PDF 551.24 KB) 
  Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie wyniku kontroli(plik PDF 416.62 KB)
   
  załącznik nr 1(plik PDF 210.36 KB)

  załącznik nr 2(plik PDF 162.63 KB)
 7. Władza Wdrażająca Programy Europejskie - Projekty: POIG.07.01.00-00-028/09 e-Rejestracja; - POIG.07.01.00-00-028/10 e-Podatki; - POIG.07.01.00-00-026/09 e-Deklaracje 2(plik PDF 3.59 MB)
 8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st.Warszawy - Stan techniczny gmachu Ministerstwa Finansów(plik PDF 105.80 KB)
 9. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Projekt "Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008 - 2012"(plik PDF 138.71 KB)
 10. Władza Wdrażająca Programy Europejskie - Kontrola projektu POIG.07.01.00-00-011/09 "Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych"(plik PDF 205.48 KB)   
  Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie wyniku kontroli projektu POIG.07.01.00-00-011/09 "Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych"(plik PDF 44.50KB)
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 24.06.2013 Data publikacji: 25.04.2013 10:14 Data ostatniej modyfikacji: 25.11.2015 13:29
Autor: Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Osoba publikująca: Marta Grochowska Osoba modyfikująca: Justyna Gąsiorowska
Rejestr zmian
«Powrót