«Powrót

2016 rok

2016 rok

2016 rok

Wyniki kontroli NIK

 1. Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. w części 87 – Dochody budżetu środków europejskich oraz realizacja zadań z zakresu obsługi płatności środków europejskich i rozliczenie przepływów finansowych między Polską a Unią Europejską. Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej (plik PDF 4.81 MB)
  Odpowiedź na wystapienie pokontrolne (plik PDF 1.73 MB)
 2. Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe (plik PDF 4.56 MB) 
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 250 KB)
  Uchwała Kolegium NIK (plik PDF 2.86 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne po Uchwale Kolegium NIK (plik PDF 1.38 MB)
 3. Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. w częściach 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego i 79 - Obsluga długu krajowego ( plik PDF 4.44 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 174 KB)
 4. Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. w części 84 - Środki własne Unii Europejskiej (plik PDF 2.32 MB)
 5. Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (plik PDF 5.76 MB)
  Odpowiedź na wystapienie pokontrolne (plik PDF 390 KB)
 6. Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. w częściach 81, 83, 97, 98. Dochody i wydatki budżetu państwa oraz przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (plik PDF 13.8 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 2.20 MB)
 7. Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa (plik PDF 4.76 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 2.04 MB)
 8. Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. Rozliczenie wykonania budżetu państwa (plik PDF 1.07 MB)
 9. Wykorzystanie mechanizmu zapewnienia finansowania lub dofinansowania realizacji wybranych zadań (plik PDF 6.72 MB)
  Odpowiedż na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 2.93 MB)
  Uchwała Kolegium NIK (plik PDF 4.25 MB)
  Ujednolicony tekst wystąpienia pokontorolnego (plik PDF  6.67 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne po Uchwale Kolegium NIK (plik PDF 1.23 MB)
  Informacja o sposobie wykorzystania uwag zawartych w tekście ujednoliconego wystąpienia pokontrolnego (plik PDF 507 KB)
 10. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych udzielanych przez administrację publiczną (plik PDF 3.21 MB)
  Odpowiedż na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 208 KB)
  Uchwała Kolegium NIK (plik PDF 774 KB)
  Ujednolicony tekst wystapienia pokontrolnego (plik PDF 2.93 MB)
 11. Ochrona praw nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego (plik PDF 1.34 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 354 KB)
 12. Przeciwdziałanie sprzedaży dopalaczy (plik PDF 3.08 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne ( plik PDF 283 KB)
 13. Poszanowanie przez urzędy skarbowe interesów podatników oraz zabezpieczenie interesów skarbu państwa przy wykonywaniu egzekucji administracyjnej ( plik PDF 7.12 MB)
  Odpowiedź na wystapienie pokontrolne (plik PDF 2.56 MB)
 14. Działania organów kontroli skarbowej i organów Służby Celnej w celu ograniczenia szarej strefy w gospodarce (plik PDF 2.55 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 2.51 MB)
  Uchwała Kolegium NIK (plik PDF 194 KB)
  Ujednolicony tekst wystąpienia pokontrolnego (PLIK pdf 11.3 MB)
  Informacja do NIK (plik PDF 463 KB)
 15. Zapobieganie nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi ( plik PDF 10.3 MB)

  Odpowiedż na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 2.45 MB)
  Uchwała Kolegium NIK (plik PDF 292 KB)
  Ujednolicony tekst wystapienia pokontrolnego (plik PDF 35.5 MB)

 16. Planowanie i wykonywanie budżetu państwa w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego (plik PDF 22.4 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 1.27 MB)
  Uchwała Kolegium NIK w sprawie zastrzeżeń wniesionych do wystąpienia pokontrolnego (plik PDF 6.44 MB)
  Ujednolicony tekst wystąpienia pokontrolnego (plik PDF 5.21 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF  576 KB)

 17. Dokonywanie oceny wpływu w ramach rządowego procesu legislacyjnego (plik PDF 11.5 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 694 KB)

Wyniki pozostałych kontroli

1. Audyt projektów dotyczących budowania zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości fiannsowej i audytu w sektorze prywatnym w ramach prowadzonego audytu regularności wydatków kwalifikowanych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (projekt KIK/05) (plik PDF 3.61 MB)

2.Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej UE podpisanej w Bernie 20 grudnia 2007 r.Raport z kontroli przygotowany przez KIK (plik PDF 2.89 MB)

3.Informacja pokontrolna do kontroli trwałości na miejscu realizacji projektu nr POIG.07.01.00-00-012/09 pn. " Program e-cło"

4. Przestrzegania przepisów o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach (plik PDF 6.11 MB)

Odpowiedź na zalecenia pokontrolne (plik PDF 216 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 14.03.2017 Data publikacji: 14.04.2016 08:40 Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2017 11:18
Autor: Biuro Zarządzania Programami i Kontroli Wewnętrznej Osoba publikująca: Justyna Gąsiorowska Osoba modyfikująca: Justyna Gąsiorowska
«Powrót