«Powrót

2018 rok

2018 rok

2018 rok

Wyniki kontroli NIK

 1. Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w części 84 - Środki własne Unii Europejskiej (plik PDF 553 KB)
  Odpowiedż na wystąpienie pokontrolne(plik PDF 187 KB)
 2. Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa (plik PDF 1.12 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 215 KB)
 3. Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w części 87 - Dochody budżetu środków europejskich oraz realizacja zadań z zakresu obsługi płatności środków europejskich i rozliczenie przepływów finansowych między Polską a Unią Europejską.Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej (plik PDF 716 KB)
 4. Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w części 82 — Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (plik PDF 1.92 KB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 476 KB)
 5. Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w części  77 — Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa (plik PDF 1.90 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 420 KB)
 6. Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w części - 81 Rezerwa ogólna, 83 - Rezerwy celowe (plik PDF 2.72 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 292 KB)
 7. Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w częściach 97 —  Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środkówpochodzących z budżetu Unii Europejskiej i 98 — Przychody i rozchody związanez finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (plik PDF 2.03 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 333KB)
  Uchwała Kolegium NIK (plik PDF 1.58 MB)
  Ujednolicony tekst wystąpienia pokontrolnego (plik PDF 2.12 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 333KB)
 8. Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. Rozliczenie wykonania budżetu państwa (plik PDF 375 KB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontorlne ( 199 KB)
 9. Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Reprywatyzacji (plik PDF 2.32 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 1.96 MB)
  Uchwała Kolegium NIK (plik PDF 1.46 MB)
  Ujednolicony tekst wystąpienia pokontrolnego (plik PDF 1.77 MB)

  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 560 KB)
 10. Bariery prawne w rozwoju firm rodzinnych w Polsce (plik PDF 1.33 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 1.41 MB)
 11. Wykorzystanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w postępowaniach i kontrolach podatkowych (plik PDF 2.33 MB)
 12. Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym (plik PDF 591 KB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 243 KB)

  Wyniki pozostałych  kontroli
  - Rozwój katalogu usług publicznych Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie cyfryzacji obsługi podatników oraz wsparcia kontroli podatkowej (plik PDF 17.8 MB)
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.04.2018 Data publikacji: 13.04.2018 09:20 Data ostatniej modyfikacji: 18.02.2019 10:50
Autor: Biuro Kontroli Osoba publikująca: Justyna Gąsiorowska Osoba modyfikująca: Justyna Gąsiorowska
«Powrót