«Powrót

Rejestry i ewidencje prowadzone na potrzeby obsługi finansowo-księgowej i rozliczeń z pracownikami

Rejestry i ewidencje prowadzone na potrzeby obsługi finansowo-księgowej i rozliczeń z pracownikami

Rejestry i ewidencje prowadzone na potrzeby obsługi finansowo-księgowej i rozliczeń z pracownikami

Zasady i sposób udostępniania danych z rejestrów i ewidencji
 
Szczegółowe informacje zawarte w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na potrzeby obsługi finansowo-księgowej i rozliczeń z pracownikami Ministerstwa Finansów udostępniane są na wniosek, z tym, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, w szczególności: kontroli państwowej, postępowania administracyjnego, postępowania karnego, ochrony danych osobowych, ochrony życia prywatnego i rodzinnego i innych dóbr osobistych.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.09.2012 Data publikacji: 11.09.2012 11:20 Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2015 11:37
Autor: Biuro Administracyjne Osoba publikująca: Jacek Dębski Osoba modyfikująca: Jacek Dębski
Rejestr zmian
«Powrót