«Powrót

61 mln zł oszczędności dzięki wcześniejszemu odkupowi obligacji w USD

61 mln zł oszczędności dzięki wcześniejszemu odkupowi obligacji w USD

61 mln zł oszczędności dzięki wcześniejszemu odkupowi obligacji w USD

Grafika prezentująca na pierwszym planie wykres słupkowy stworzony z monet
  • Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje nominowane w dolarach amerykańskich (USD) warte 650 mln USD.
  • Pozwoli to zaoszczędzić 61 mln zł na obsłudze długu w ciągu 3 lat.

Przetarg odkupu obligacji nominowanych w USD o terminie zapadalności 15 lipca 2019 r. i oprocentowaniu 6,375% odbył się 7 grudnia. Dzięki środkom walutowym Ministerstwa Finansów (MF) odkupiono na nim papiery o wartości 650 mln USD, co stanowi 18,6 proc. całości wartości tej obligacji.

Przedterminowy wykup obligacji dolarowych pozwala na zmniejszenie wydatków odsetkowych w trzech najbliższych latach o ok. 61 mln zł (uwzględniając koszt refinansowania oraz koszty odkupu, w tym premię w cenie ponad wartość nominalną oraz narosłe odsetki). Odkup nastąpił po cenach rynkowych, jednak ceny przyjętych ofert kształtowały się poniżej cen sprzedaży z rynku wtórnego, co korzystnie wpłynęło na efektywność operacji.

Wcześniej MF pozyskiwało środki zarówno na rynku dolara amerykańskiego, jak i euro czy chińskiego juana. Uzyskane rentowności emitowanych obligacji były na historycznie niskich poziomach, a w przypadku dwóch transakcji na poziomach ujemnych.

«Powrót