«Powrót

Delegacja Ministerstwa Finansów na dorocznej sesji MFW i Banku Światowego w Waszyngtonie

Delegacja Ministerstwa Finansów na dorocznej sesji MFW i Banku Światowego w Waszyngtonie

Delegacja Ministerstwa Finansów na dorocznej sesji MFW i Banku Światowego w Waszyngtonie

  • Mateusz Morawiecki, jako gubernator Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) z ramienia Polski, uczestniczył w spotkaniach ministrów finansów i prezesów banków centralnych 189 krajów należących do MFW i BŚ.
  • Rozmawiano o wyzwaniach, które stoją przed globalną gospodarką, perspektywach zrównoważonego i stabilnego wzrostu gospodarczego, walce z ubóstwem oraz wspieraniu rozwoju regionalnego.
  • Wicepremier Morawiecki zakomunikował planowane zakończenie dostępu Polski do Elastycznej Linii Kredytowej (FCL) MFW.
  • Doroczne spotkanie gubernatorów MFW i BŚ odbyło się w Waszyngtonie w dniach 13-14 października 2017 r.

Wicepremier Mateusz Morawiecki podczas sesji MFW i BŚ

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki odbył również wiele spotkań dwustronnych, m.in. z prezydentem Banku Światowego Jim. Y. Kimem, prezesem Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych Liqun Jinem, dyrektorem Departamentu Europejskiego MFW P. Thomsenem, byłym przewodniczącym Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso oraz z przedstawicielami amerykańskiego biznesu.

Dodatkowo wziął udział w obchodach 25-lecia powstania Konstytuanty w MFW i BŚ, do której należy Polska, w której uczestniczyli m.in. prezes Narodowego Banku Szwajcarii Thomas Jordan, minister finansów Szwajcarii Ulrich Maurer, a także ministrowie finansów i prezesi banków centralnych krajów należących do Konstytuanty, takich jak Serbia, Kazachstan, Azerbejdżan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan.

Podkreślając silne fundamenty polskiej gospodarki oraz stabilną sytuację finansową i makroekonomiczną wicepremier Morawiecki zakomunikował planowane zakończenie dostępu Polski do Elastycznej Linii Kredytowej (FCL) MFW.

„Decyzję o rezygnacji z FCL podjąłem po analizie danych podatkowych, parametrów makroekonomicznych, ocenie naszej stabilności  i rezerw walutowych w NBP" – powiedział wicepremier.

Dostęp do FCL, który Polska posiada od 2009 r., odegrał pozytywną rolę z punktu widzenia zewnętrznej stabilizacji polskiej gospodarki, ochrony wartości polskiej waluty oraz wiarygodności Polski na międzynarodowych rynkach finansowych. Wraz z upływem czasu znaczenie FCL dla stabilności zewnętrznej polskiej gospodarki zmniejszało się.

W delegacji uczestniczył również wiceminister finansów Piotr Nowak, który spotkał się zastępcą sekretarza Skarbu USA Clay Berry oraz odbył szereg spotkań z inwestorami, bankami inwestycyjnymi i agencjami ratingowymi.

«Powrót