«Powrót

Dzień Skarbowości i Dzień Służby Celnej 2016

Dzień Skarbowości i Dzień Służby Celnej 2016

Dzień Skarbowości i Dzień Służby Celnej 2016

Minister Paweł Szałamacha przemawia do uczestników Dnia Skarbowości i Dnia Służby Celnej 2016 w sali w Ministerstwie Finansów, w tle flagi Polski i Unii Europejskiej

21 września 2016 r. w gmachu Ministerstwa Finansów w Warszawie odbyły się wspólne obchody Dnia Skarbowości i Dnia Służby Celnej. Podczas uroczystości pracownikom administracji podatkowej i kontroli skarbowej oraz funkcjonariuszom Służby Celnej wręczono odznaczenia państwowe – Medale za Długoletnią Służbę, Odznaki Honorowe za Zasługi dla Skarbowości RP oraz Odznaki Honorowe Zasłużony dla Służby Celnej.

Obchody poprzedziła uroczysta msza św. w bazylice św. Krzyża w Warszawie. Eucharystii przewodniczył  JE ks. bp Józef Guzdek, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Celnej. 

Msza święta w bazylice św. Krzyża, na pierwszym tle minister Paweł Szałamacha i wiceminister Wiesław Jasiński

(foto: Ordynariat polowy).

W związku z planowaną konsolidacją Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej, tegoroczne centralne obchody Dnia Skarbowości oraz Dnia Służby Celnej odbyły się po raz pierwszy wspólnie dla wszystkich służb podległych Ministrowi Finansów.

Minister finansów Paweł Szałamacha podkreślił, że dobre wyniki finansowe osiągane w ostatnim czasie, zwiększone wpływy podatkowe oraz niższy od zakładanego deficyt ustawy budżetowej, są w dużej mierze wynikiem pracy urzędników administracji podatkowej, kontroli skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celnej. Minister zaznaczył, że wyniki tej pracy pozwoliły na przedłożenie wiarygodnego projektu budżetu na rok 2017, przy założeniu realizacji bardzo ambitnego programu gospodarczo-społecznego. Zdaniem ministra ten budżet będzie możliwy, także ze względu na planowaną reformę instytucjonalną związaną z powołaniem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Minister podziękował pracownikom i funkcjonariuszom za wysiłek wkładany w codzienną pracę i służbę. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, by tworzona KAS była miejscem rozwoju zawodowego i satysfakcji z wykonywanej pracy. Podkreślił też ogromną rolę zaangażowania pracowników i funkcjonariuszy w efektywne wdrożenie reformy.

Wiceminister finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Wiesław Jasiński podziękował w szczególności za zaangażowanie pracownikom kontroli skarbowej. Podkreślił jak ważne i trudne zadania wykonują. Pogratulował wszystkim odznaczonym osiągniętych wyników pracy.

Pracownicy administracji skarbowej i celnej odznaczeni 21.09.2016 r. stoją w sali w Ministerstwie Finansów

Obecny na uroczystości sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński zaznaczył, że Dzień Służby Celnej oraz Dzień Skarbowości to niezwykle ważne święta, ponieważ dotyczą ludzi, którzy wykonują pracę o ogromnym znaczeniu dla sprawnego działania państwa. Minister podkreślił, że trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie państwa bez efektywnej pracy służb skarbowych i celnych. Podziękował za codzienny trud i zaangażowanie, przekazał również słowa uznania i wyraził zadowolenie z dotychczasowej współpracy ze służbami podległymi ministrowi finansów.

Medale za Długoletnią Służbę w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył  minister Paweł Szałamacha w asyście ministra Jasińskiego i ministra Zielińskiego.

Następnie minister Marian Banaś wraz z ministrami Jasińskim i Zielińskim wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Skarbowości RP oraz Odznaki Honorowe Zasłużony dla Służby Celnej.

Minister Banaś podziękował wszystkim zaangażowanym w codzienną pracę i pogratulował sukcesów. Dziękując pracownikom i funkcjonariuszom Służby Celnej wyraził nadzieję na zaangażowanie podczas wdrażania reformy konsolidacji służb, która ma na celu zaspokojenie nadrzędnego interesu państwa i zrealizowanie wspólnych celów stawianych przed KAS.

Wiceminister Marian Banaś przypina odznaczenie kobiecie w trakcie uroczystości w Ministerstwie Finansów, za nim stoją Wiesław Jasiński i Paweł Szałamacha, w tle widoczni pozostali uczestnicy uroczystości

***

Dzień Skarbowości ustanowiono w 2008 r. dla uczczenia ustawy z 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych, która wprowadziła trójstopniowy model organizacji administracji skarbowej. Dzień Służby Celnej jest obchodzony corocznie 21 września, na mocy ustawy o Służbie Celnej. Został ustanowiony, aby podkreślić znaczenie Służby Celnej dla gospodarki i społeczeństwa naszego kraju, a także Unii Europejskiej (z racji powstania w 1 lipca 1968 r. unii celnej). 21 września Kościół katolicki obchodzi święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, patrona celników i poborców podatkowych.

«Powrót