«Powrót

Eurogrupa o wzmocnieniu Unii Gospodarczej i Walutowej

Eurogrupa o wzmocnieniu Unii Gospodarczej i Walutowej

Eurogrupa o wzmocnieniu Unii Gospodarczej i Walutowej

Wiceminister finansów Leszek Skiba podczas spotkania  Eurogrupy
  • Unia bankowa, reforma Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) oraz nowe instrumenty na rzecz stabilizacji i konwergencji w Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) to główne tematy spotkania Eurogrupy w tzw. formacie inkluzywnym, tzn. obejmującym kraje spoza strefy euro.
  • Polskę reprezentował wiceminister finansów Leszek Skiba.

Przedstawiciele Polski po raz kolejny uczestniczyli w spotkaniu Eurogrupy, które odbyło się 19 listopada 2018 r. w Brukseli. Taki tryb prac wskazali szefowie państw i rządów całej UE na Szczycie Euro 29 czerwca br. Dyskusje mają służyć pogłębieniu UGW i osiągnięciu postępów do czasu kolejnego wspólnego szczytu w grudniu 2018 r.

Wzmocnienie systemu finansowego UE

Podczas spotkania Eurogrupy rozmawiano o unii bankowej pod kątem ograniczenia ryzyka i wzmacniania systemu finansowego, a także zapewniania płynności w procesie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wspólnego mechanizmu ochronnego (tzw. backstop). Tematem była również reforma EMS, szczególnie uregulowanie zasad współpracy między EMS i Komisją Europejską, a także rola EMS w dialogu między kluczowymi uczestnikami rynku dłużnego. Odbył się również kolejny etap dyskusji nad pomysłami stworzenia nowych instrumentów na rzecz stabilizacji i konwergencji w UGW.

Stanowisko Polski

Polska aktualnie nie posiada wspólnej waluty i nie jest państwem uczestniczącym w unii bankowej, dlatego dyskusje dotyczące wcześniejszego uruchomienia wspólnego mechanizmu ochronnego i innych elementów unii bankowej nie mają bezpośredniego przełożenia na nasz system finansowy. Jednak stabilność systemu finansowego w państwach strefy euro, które są krajami macierzystymi dla wielu instytucji finansowych, posiadających swoje spółki-córki w Polsce, jak również stabilność gospodarcza tych krajów – najważniejszych partnerów handlowych Polski – ma istotne znaczenie dla polskiej gospodarki i m.in. przedsiębiorców. Wiceminister Leszek Skiba podczas spotkania zwracał uwagę na konieczność zachowania równowagi w tzw. pakiecie bankowym między krajami macierzystymi i goszczącymi instytucje finansowe.

W odniesieniu do reformy EMS Leszek Skiba wspierał osiągnięcie właściwej równowagi przez taki podział zadań, który zapewni realizację traktatowych funkcji przez Komisję Europejską. W dyskusji nad stworzeniem nowego instrumentu stabilizacyjnego oraz wspierającego konwergencję w UGW zwracał uwagę na konieczność zapewnienia jego otwartości na te kraje, które chciałyby zostać nim objęte, gdyż mogłoby to wspomagać konwergencję w całej Unii Europejskiej. Z drugiej strony pozostanie poza takim mechanizmem nie wiązałoby się z żadnymi kosztami dla takich państw. Jednocześnie jakikolwiek nowy instrument finansowy w UE musiałby być spójny z systemem budżetu UE, tzn. realizować funkcje, które nie są możliwe do zapewnienia przez budżet unijny. Nie mogłoby to również powodować szkody dla wysokości tego budżetu czy naruszać zasad jednolitego rynku.

Dalsze prace Eurogrupy są zaplanowane na grudzień.

«Powrót