«Powrót

Forum Cen Transferowych 12 kwietnia

Forum Cen Transferowych 12 kwietnia

Forum Cen Transferowych 12 kwietnia

  • „Znaczenie analiz benchmarkingowych w tworzeniu polityki cen transferowych" to temat pierwszego Forum Cen Transferowych, które odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
  • Forum to okazja do dyskusji o cenach transferowych między administracją skarbową a biznesem, światem nauki i organizacjami pozarządowymi.

Forum odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Pod Kopułą w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Impreza jest objęta patronatem Ministerstwa Finansów.

Czym jest Forum Cen Transferowych

Forum ma być stałą platformą dyskusyjną o cenach transferowych między administracją skarbową a biznesem, światem nauki i organizacjami pozarządowymi. Spotkania będą się odbywać co najmniej raz na kwartał. Ma to zapewnić jak najszerszą reprezentację środowisk, które mogą napotykać praktyczne problemy w stosowaniu przepisów z tego zakresu.

Tym samym Forum wpisuje się w działania Ministerstwa Finansów, które sprzyjają przejrzystości i zaufaniu między administracją publiczną a podatnikami.

Publiczny dostęp do wyników prac Forum przyczyni się do zwiększenia pewności stosowania prawa w złożonym obszarze cen transferowych. Co więcej, dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen pomoże w opracowaniu rozwiązań, które uwzględnią zarówno interes finansów publicznych, jak też będą zaakceptowane przez uczestników rynku i stosowane w praktyce gospodarczej.

Pobierz agendę (plik pdf 292 KB)

Forum będzie transmitowane online (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Będzie również można wziąć udział w ankietach i przesyłać komentarze za pośrednictwem strony internetowej (link otwiera nowe okno w innym serwisie) - nazwa wydarzenia: #TPForum

 

«Powrót