«Powrót

Globalne perspektywy wzrostu gospodarczego według MFW

Globalne perspektywy wzrostu gospodarczego według MFW

Globalne perspektywy wzrostu gospodarczego według MFW

Grafika
  • Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) 9 października 2018 r. opublikował nową prognozę dla gospodarki światowej (World Economic Outlook).
  • W latach 2018 i 2019 prognozowany wzrost światowego PKB wyniesie w każdym roku 3,7%. 
  • Prognoza wzrostu PKB Polski wynosi 4,4% w 2018 r. (podniesiona z 4,1%) i 3,5% w roku przyszłym.

O ile krótkookresowe prognozy MFW dla światowej gospodarki pozostają, generalnie, optymistyczne, to w średnim okresie prognozowane jest spowolnienie wzrostu globalnego PKB wynikające z obniżenia dynamiki wzrostu do poziomu wzrostu potencjalnego w krajach gospodarczo zaawansowanych. W gospodarkach wschodzących i rozwijających się wskaźnik wzrostu PKB ustabilizuje się na aktualnym poziomie.

W krótkim okresie bilans ryzyk dla wzrostu globalnej gospodarki przekształcił się w ujemny. Urealniły się potencjalne zagrożenia z wcześniejszej prognozy, takie jak napięcia w obrotach handlowych oraz odpływ kapitału z rynków wschodzących. Dodatkowo, w wielu krajach zadłużenie sektora publicznego i korporacji jest rekordowo wysokie a globalne warunki finansowe, choć nadal sprzyjające wzrostowi, mogą ulec zaostrzeniu. Dalsza eskalacja zakłóceń w handlu pozostaje głównym zagrożeniem dla wzrostu, przede wszystkim poprzez spadek zaufania na rynkach oraz osłabienie inwestycji i zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw.

Prognozy dla Polski
Prognoza wzrostu PKB Polski na lata 2018 i 2019 wynosi – odpowiednio – 4,4% (prognoza na 2018 rok została podniesiona z 4,1%) i 3,5%. Inflacja ma wynieść 2,0% i 2,8%, a saldo obrotów bieżących kształtować się będzie wg MFW odpowiednio na poziomie -0,8% oraz -1,3% PKB.

Zobacz raport MFW (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

«Powrót