«Powrót

MFW potwierdził silne fundamenty polskiej gospodarki

MFW potwierdził silne fundamenty polskiej gospodarki

MFW potwierdził silne fundamenty polskiej gospodarki

Na wniosek Polski Elastyczna Linia Kredytowa (FCL) została zmniejszona z 15,5 mld SDR do 13 mld SDR.

13 stycznia 2016 r. Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego dokonała przeglądu wypełniania przez Polskę kryteriów kwalifikujących do dostępu do Elastycznej Linii Kredytowej. Obowiązkowy przegląd przeprowadzony po roku obowiązywania linii kredytowej przyznanej na okres 24 miesięcy w styczniu 2015 r. w wysokości 15,5 mld SDR potwierdził silne fundamenty polskiej gospodarki oraz właściwą politykę makroekonomiczną, co jest warunkiem kontynuacji dostępu Polski do środków Funduszu. Raport ekspertów MFW podkreśla „bardzo mocne fundamenty polskiej gospodarki i skuteczną politykę makroekonomiczną, które stanowią podstawę wzrostu gospodarczego", a także "deklarację obecnego rządu kontynuacji odpowiedzialnej polityki gospodarczej i umacniania systemu instytucjonalnego".

Jednocześnie, na wniosek złożony przez Ministra Finansów i Prezesa NBP linia uległa zmniejszeniu z 15,5 mld SDR (ok. 21,4 mld USD) do 13 mld SDR (ok. 17,9 mld USD). W związku z podjętą decyzją ponoszona przez Polskę opłata za gotowość zmniejszy się w porównaniu do roku 2015 r. o ok. 42 mln PLN. Wniosek RP o zmniejszenie FCL został zgłoszony jeszcze w grudniu 2015 r. z inicjatywy ministra finansów Pawła Szałamachy.

Elastyczna Linia Kredytowa MFW przyznawana jest jedynie krajom o wyjątkowo stabilnych fundamentach makroekonomicznych i skutecznej polityce gospodarczej. Obecnie korzystają z niej, oprócz Polski, Meksyk i Kolumbia. FCL odgrywa ważną rolę z punktu widzenia zewnętrznej stabilizacji polskiej gospodarki, ochrony wartości polskiej waluty oraz wsparcia wiarygodności Polski na międzynarodowych rynkach finansowych. Ta rola była szczególnie znacząca w okresie największych napięć w strefie euro w okresie globalnego kryzysu finansowego. W ostatnich latach stopniowa poprawa sytuacji w otoczeniu zewnętrznym Polski, zwłaszcza w strefie euro, spowodowała pewne złagodzenie zagrożeń dla polskiej gospodarki. Jednocześnie pojawiły się jednak nowe istotne zagrożenia, w tym ryzyko zwiększonych wahań międzynarodowych przepływów kapitałowych, spowolnienie gospodarek wschodzących, m.in. w Chinach oraz napięta sytuacja geopolityczna za wschodnią granicą Polski.

Raport MFW stwierdza, że "dostęp do FCL sygnalizował rynkom skuteczność polskiej polityki gospodarczej oraz stanowił zabezpieczenie gospodarki przed szokami zewnętrznymi". Wobec tych zagrożeń konieczna jest kontynuacja przez Polskę skutecznej polityki makroekonomicznej wsparta działaniami o charakterze ostrożnościowym, takimi jak utrzymywanie dostępu do linii kredytowej. Poprawa w bilansie zagrożeń i silne fundamenty makroekonomiczne przesądziły natomiast o zmniejszeniu kwoty dostępu Polski do FCL.

Polska zamierza w dalszym ciągu traktować FCL jako instrument zapobiegawczy i nie zamierza dokonywać ciągnień środków w ramach przyznanego instrumentu.

Zobacz raport MFW (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

«Powrót