«Powrót

Minister Szałamacha spotkał się z korpusem dyplomatycznym

Minister Szałamacha spotkał się z korpusem dyplomatycznym

Minister Szałamacha spotkał się z korpusem dyplomatycznym

Ścieżka wzrostu gospodarczego w Polsce będzie kontynuowana – zapowiedział minister finansów Paweł Szałamacha podczas spotkania 16 marca 2016 r. z szefami misji dyplomatycznych państw Unii Europejskiej (UE). Minister dodał, że zobowiązania polityczne rządu będą realizowane przy zachowaniu zdrowych finansów publicznych.

Minister Szałamacha podczas spotkania korpusem dyplomatycznym w Ambasadzie Królestwa Niderlandów

Rozmowy dotyczyły zarówno aktualnych tematów z agendy UE, jak również bieżących kwestii dotyczących gospodarki i finansów w Polsce. Paweł Szałamacha przedstawił priorytety polskiego rządu RP w tych dziedzinach i zapewnił, że ich realizacja ma na uwadze stabilność finansów publicznych. Minister wskazał na działania już zrealizowane (program 500+, podatek od niektórych instytucji finansowych, projekt ustawy wprowadzającej klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania), jak też przedstawił działania dotyczące planowanej poprawy ściągalności podatków (m.in. utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej).

Zapowiedział także, że szczegółowe plany dotyczące ścieżki utrzymania deficytu finansów publicznych pod kontrolą zostaną zaprezentowane w Aktualizacji Programu Konwergencji. Dokument ten rząd zamierza przekazać Komisji Europejskiej do końca kwietnia br.

Spotkania ambasadorów krajów UE z przedstawicielami rządu są zwyczajowo organizowane przez ambasadę państwa sprawującego prezydencję w Radzie UE i odbywają się w cyklach miesięcznych. W rozmowach w Ambasadzie Królestwa Niderlandów minister Paweł Szałamacha uczestniczył jako gość specjalny.

«Powrót