«Powrót

Ministrowie finansów na konsultacjach polsko-niemieckich

Ministrowie finansów na konsultacjach polsko-niemieckich

Ministrowie finansów na konsultacjach polsko-niemieckich

Minister Paweł Szałamacha z ministrem finansów Republiki Federalnej Niemiec Wolfgangiem Schäuble podczas polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych w Berlinie

Minister Paweł Szałamacha wziął udział w polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych, które odbyły się 22 czerwca 2016 r. w Berlinie. W ich trakcie spotkał się ze swoim niemieckim odpowiednikiem, ministrem finansów Republiki Federalnej Niemiec Wolfgangiem Schäuble.

Podczas bezpośredniej rozmowy obaj ministrowie podkreślili ścisłą współpracę między kierowanymi przez siebie resortami (to trzecie spotkanie ministrów w trakcie tygodnia). Wyrazili też zadowolenie z osiągnięcia sukcesu w Luksemburgu na posiedzeniu Rady ECOFIN z 17 czerwca br. i potwierdzonego formalnie 20 czerwca, w zakresie dyrektywy, która wprowadza regulacje dotyczące walki z unikaniem opodatkowania (projekt dyrektywy ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego). Pozwoliło to na ustalenie na forum unijnym zasad, które realnie pozwalają na opodatkowanie dochodu w kraju, w którym on powstaje. Na tym sukcesie zależało obu państwom, a wypracowane rozwiązania wychodzą naprzeciw wspólnym oczekiwaniom.
Minister Szałamacha wskazał też na działania rządu RP, które są ukierunkowane na przeciwdziałanie erozji bazy podatkowej i uszczelnianie systemu podatkowego. Z tego punktu widzenia wspólnie realizowane działania na poziomie unijnym są w pełni zbieżne z tym, co Polska wdraża na poziomie krajowym. Środowe rozmowy ministrów objęły także wyzwania makrogospodarcze i finansowe związane z nieprzewidywalnym wynikiem referendum w Wielkiej Brytanii.
Tegoroczne, czternaste polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe, z udziałem większości konstytucyjnych ministrów obu rządów, miały wyjątkowy charakter w kontekście obchodów 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz wpisały się w cykl wydarzeń jubileuszowych zaplanowanych na 2016 r.

«Powrót