«Powrót

Mobilne laboratoria na wyposażeniu KAS

Mobilne laboratoria na wyposażeniu KAS

Mobilne laboratoria na wyposażeniu KAS

Wicepremier Mateusz Morawiecki, szef KAS Marian Banaś, prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński na konferencji przed wejściem głównym do Ministerstwa Finansów
  • Dwa nowoczesne samochody laboratoryjne otrzymali funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.
  • Sprzęt został przekazany Krajowej Administracji Skarbowej przez PKN Orlen.
  • Mobilne laboratoria posłużą do szybkiej weryfikacji jakości i składu paliw wwożonych do kraju oraz transportowanych na terenie Polski.
     

Samochody przekazane przez PKN Orlen, które będą służyły za mobilne laboratoria

W uroczystości przekazania Krajowej Administracji Skarbowej mobilnych laboratoriów do badania jakości paliwa uczestniczyli wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, prezes PKN ORLEN Wojciech Jasiński oraz wiceminister finansów, szef KAS Marian Banaś.

Współpraca z uczciwym biznesem

Przekazanie sprzętu specjalistycznego dla KAS to efekt współdziałania z podmiotami gospodarczymi, które zmierza do eliminowania z życia gospodarczego takich zjawisk, jak unikanie płacenia podatków czy wyłudzenia nienależnych środków przez uczestników rynku paliwowego.

„W ramach prac nad uszczelnieniem systemu podatkowego Ministerstwo Finansów aktywnie współpracuje z branżą  paliwową i dzisiejsze wydarzenie, podczas którego odbywa się przekazanie jednostkom Krajowej Administracji Skarbowej mobilnych laboratoriów, jest tego najlepszym przykładem. To pokazuje, jak warto ze sobą współpracować, żeby usprawniać procesy tworzenia normalnego, uczciwego systemu gospodarczego, a w tym przypadku jego kluczowej części, jaką jest system podatkowy" – powiedział wicepremier Morawiecki.

Inwestycja w mobilne laboratoria dla urzędów celno-skarbowych to korzyść dla uczciwych przedsiębiorców. Dzięki temu mogą liczyć na to, że skuteczne działania KAS będą chronić ich interesy i zapewnią przestrzeganie zasad zdrowej konkurencji.

„Uczciwa konkurencja jest istotna dla wszystkich gałęzi gospodarki, jednak dla branży paliwowej, szczególnie narażonej na występowanie szarej strefy, ma znaczenie fundamentalne. Cieszymy się zatem, że do katalogu rządowych działań regulacyjnych, mających na celu eliminację tych nieprawidłowości, mamy możliwość dodać także swoją wiedzę i doświadczenie. Przekazanie nowoczesnego, sprawdzonego sprzętu laboratoryjnego traktujemy jako naszą inwestycję w budowanie najwyższych standardów przejrzystości na polskim rynku obrotu paliwami" – powiedział prezes Wojciech Jasiński.

Wicepremier Morawiecki, szef KAS i jego dwaj zastępcy na konferencji przed gmachem Ministerstwa Finansów

Nowoczesna technika na straży budżetu państwa

Samochody laboratoryjne dla KAS wyposażono w nowoczesny sprzęt, który pozwala na badanie najważniejszych parametrów ropy naftowej, biopaliw i biokomponentów, takich jak gęstość, prężność par, zawartość siarki czy temperatura zapłonu. Użycie specjalistycznych urządzeń podczas kontroli wesprze egzekucję przepisów o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i umożliwi wstępną weryfikację tego, czy badane paliwa są zgodne z dokumentami przewozowymi. Przyczyni się to do skuteczniejszej eliminacji z rynku paliw i biokomponentów, które pochodzą z nielegalnych źródeł.
„Chcemy, żeby uczciwi podatnicy mieli pewność co do sposobu realizacji ich obowiązków a oszuści i przestępcy podatkowi – pewność, że będą podlegać karze. A także tego, że potrafimy określić nieszczelności systemu we właściwy sposób, wykorzystując m.in. najnowocześniejszy sprzęt" – podkreślił Mateusz Morawiecki. Szef KAS Marian Banaś dodał, że służby skarbowe mają „konkretne wyniki" w zwalczaniu przestępczości gospodarczej. „Nasz rząd walczy faktycznie z szarą strefą, a nie tylko teoretycznie" – powiedział Marian Banaś.

Wyposażenie KAS w laboratoria mobilne wynika ze zmiany założeń kontroli drogowych, które wykonuje Służba Celno-Skarbowa. Dotychczasowe kontrole o charakterze akcyjnym zostały zastąpione przez stałe kontrole drogowe.
 

«Powrót