«Powrót

Negocjacje budżetu Unii Europejskiej na rok 2018

Negocjacje budżetu Unii Europejskiej na rok 2018

Negocjacje budżetu Unii Europejskiej na rok 2018

  • 17 listopada 2017 r. odbędzie się posiedzenie komitetu pojednawczego pomiędzy Radą Unii Europejskiej (w formacie Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych, ECOFIN) a Parlamentem Europejskim w sprawie kolejnego etapu negocjacji budżetu Unii Europejskiej (UE) na 2018 r.
  • W spotkaniu w Brukseli Polskę będzie reprezentować wiceminister finansów Piotr Nowak.

Dla Polski istotne będzie wypracowanie takich rozwiązań, które zapewnią odpowiednie środki w budżecie UE na rok 2018. Powinny one pozwolić zarówno na pełną realizację dotychczasowych zadań w kluczowych dla Polski dziedzinach, czyli polityce spójności i Wspólnej Polityce Rolnej, ale równocześnie na sprostanie nowym wyzwaniom, które stoją przed UE.

Po pozytywnym zakończeniu procedury pojednawczej Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski będą mieć 14 dni na formalne przyjęcie budżetu UE.

«Powrót