«Powrót

Niższy próg transakcji gotówkowych ograniczy wyłudzenia w VAT

Niższy próg transakcji gotówkowych ograniczy wyłudzenia w VAT

Niższy próg transakcji gotówkowych ograniczy wyłudzenia w VAT

26 stycznia br. do konsultacji społecznych oraz międzyresortowych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W projekcie proponuje się zmianę obecnie obowiązujących przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ograniczających dokonywanie przez przedsiębiorców transakcji w formie gotówkowej.

Grafika przedstawiająca klawiaturę – w centralnej jej części widoczny jest czerwony przycisk „Płatność
Jest to jeden z istotnych elementów uszczelniania systemu podatkowego. Proponowana zmiana wpłynie pozytywnie na wzrost uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami oraz zmniejszanie szarej strefy. W efekcie przyczyni się to do zwiększenia dochodów budżetu państwa orazograniczenia fikcyjnych transakcji w tym wyłudzeń VAT i "praniu brudnych pieniędzy". MF obserwuje nagminne wykorzystywanie dotychczasowego bardzo wysokiego progu wwysokości 15 000 euro do wykonywania płatności gotówką. Dlatego jego obniżenie do 15.000 zł będzie pełniło także istotną funkcję prewencyjną.

W ostatnich latach wiele państw członkowskich UE wprowadziło regulacje obniżające maksymalne progi kwotowe dla dokonywania płatności gotówkowych. Dla przykładu w Portugalii, czy we Włoszech wynosi on zaledwie 1000 euro, w Belgii 3000 euro, a w Grecji 1500 euro.

Zobacz raport Europolu o ograniczaniu transakcji gotówkowych w krajach UE (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

«Powrót