«Powrót

O historii polskiej skarbowości w Ministerstwie Finansów

O historii polskiej skarbowości w Ministerstwie Finansów

O historii polskiej skarbowości w Ministerstwie Finansów

Minister Teresa Czerwińska pokazuje eksponaty zgromadzone na wystawie na temat historii polskiej skarbowości.
  • Minister finansów prof. Teresa Czerwińska 19 listopada br. otworzyła wystawę na temat historii polskiej skarbowości w Ministerstwie Finansów (MF).
  • Wystawa „Finanse Niepodległej 1918-2018" jest elementem obchodów 100-lecia finansów Niepodległej i 250 lat historii budżetu, które MF świętuje w ramach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

„W 2018 r. obchodzimy nie tylko 100-lecie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. W tym roku przypada również 250-lecie opracowania pierwszego w Polsce budżetu, który odtąd już na stałe wpisał się w historię funkcjonowania naszego państwa" – powitała zgromadzonych gości minister finansów, prof. Teresa Czerwińska.

Minister Teresa Czerwińska przemawia do zgromadzonych gości podczas wystawy na temat historii polskiej skarbowości w Ministerstwie Finansów

„Uchwalony w 1768 r. budżet stał się nie tylko rdzeniem budowanej wówczas administracji skarbowej, ale także wyrazem zasady jawności i transparentności, polegającej na ogłaszaniu preliminarza wszystkich pozycji wydatków do publicznej wiadomości. Warto również zaznaczyć, że jak na owe czasy tego typu rozwiązanie, które polega na prezentowaniu szerokiej publiczności stanu finansów państwa, było wyjątkiem w skali europejskiej" – dodała minister Czerwińska.

O wystawie

Na wystawie zaprezentowano oryginalne, wyjątkowe eksponaty związane z początkiem skarbowości w Polsce oraz historyczne dokumenty, dotyczące prac nad budżetem państwa polskiego. Wśród nich znalazły się m. in. przedmioty należące do funkcjonariuszy celno-skarbowych II RP, postery tematyczne, wybrane książki z przedwojennego księgozbioru Ministerstwa Finansów i kolekcje znaczków skarbowych. Wystawa obejmuje również inscenizację „Gabinetu ministerialnego" z początku ubiegłego wieku.

Otwarcie wystawy poprzedził okolicznościowy wykład dr. Przemysława Pesta o historii polskich finansów publicznych i budżetu państwa oraz wspólna pamiątkowa fotografia.

Zdjęcie grupowe – w centralnej części zdjęcia Minister Teresa Czerwińska - uczestników wystawy na temat historii polskiej skarbowości w Ministerstwie Finansów

Wystawa będzie eksponowana w gmachu MF od listopada do końca grudnia br. Następnie, w formie plansz informacyjnych, odwiedzi 16 izb administracji skarbowej.

«Powrót