«Powrót

O pobudzeniu wzrostu gospodarczego na ECOFIN w Bratysławie

O pobudzeniu wzrostu gospodarczego na ECOFIN w Bratysławie

O pobudzeniu wzrostu gospodarczego na ECOFIN w Bratysławie

Minister finansów Paweł Szałamacha udaje się na posiedzenie Rady ECOFIN

Podczas nieformalnego posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się w dniach 9-10 września br. w Bratysławie z udziałem ministra Pawła Szałamachy, unijni ministrowie finansów rozmawiali o przyszłości polityk gospodarczych w UE i wyzwaniach, które stoją przed UE, w tym m.in. o pobudzeniu wzrostu gospodarczego i kryzysie migracyjnym.

Dyskusja dotyczyła m.in. Planu Inwestycyjnego dla Europy. Wskazywano na pozytywne rezultaty działania dwóch pierwszych filarów planu, tj. Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego w rok od ich utworzenia. Tematem spotkania były również inne metody zwiększenia poziomu inwestycji w UE.

Ministrowie finansów i prezesi banków centralnych rozmawiali o pogłębieniu Unii Gospodarczej i Walutowej, w tym o możliwościach i warunkach utworzenia zdolności fiskalnej dla strefy euro. Podkreślili, że dyskusja w tym zakresie powinna toczyć się w gronie wszystkich państw członkowskich UE. Zanim dojdzie do utworzenia zdolności fiskalnej dla strefy euro, potrzebne są inne działania, które posłużą zwiększeniu wzajemnego zaufania i konwergencji między państwami członkowskimi, korzystającymi ze wspólnej waluty. W pierwszej kolejności konieczne jest zapewnienie stabilnych finansów publicznych i realizacja reform strukturalnych, aby pobudzić wzrost gospodarczy.

Uczestnicy ECOFIN w stolicy Słowacji dyskutowali też o tym, jak zwiększyć skuteczność walki z unikaniem opodatkowania, oszustwami podatkowymi i finansowaniem terroryzmu. Podkreślano również konieczność zapewnienia stabilnego i przejrzystego otoczenia prawnego dotyczącego podatków, aby stworzyć odpowiednie warunki dla prowadzenia inwestycji, które są niezbędne dla zapewnienia wzrostu gospodarczego i utrzymania konkurencyjności Unii.

«Powrót