«Powrót

Otwieramy konkurs MF w ramach GovTech Polska na aplikację do ochrony polskich granic

Otwieramy konkurs MF w ramach GovTech Polska na aplikację do ochrony polskich granic

Otwieramy konkurs MF w ramach GovTech Polska na aplikację do ochrony polskich granic

Grafika promująca konkurs
  • Rozpoczynamy konkurs na aplikację samouczącego się systemu informatycznego, który będzie wspomagać pracę operatorów urządzeń RTG i pomoże chronić granice Polski przed nielegalnym przemytem.
  • Po raz drugi zwracamy się do innowatorów o wsparcie w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.
  • Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 30 listopada do godz. 10.00.

Służba Celno-Skarbowa powstrzymuje każdego roku tysiące prób przemytu m.in. papierosów, alkoholu, narkotyków, broni i materiałów wybuchowych, zagrożonych gatunków zwierząt, a nawet ludzi – ofiar porwań i handlu żywym towarem. Jedną z metod ochrony przed napływem takich towarów są skanery RTG, które pozwalają sprawdzić zawartość kontrolowanych kontenerów i paczek.

Czego dotyczy konkurs
Ministerstwo Finansów (MF) szuka innowatorów, którzy stworzą aplikację odróżniającą przedmioty codziennego użytku od tych, które stwarzają zagrożenie lub ich przewóz jest całkowicie zabroniony. Uczestnicy konkursu będą mieć okazję analizować obrazy z najbardziej precyzyjnych maszyn na świecie i skorzystać z bezcennego doświadczenia osób, które codziennie badają setki przesyłek.

Jakiego rozwiązania oczekujemy
Poszukujemy systemu, który będzie szybko i automatycznie identyfikować przedmioty i zbiory przedmiotów w zdjęciach wykonywanych przez urządzenia RTG. Pozwoli to zwiększyć skuteczność i przyspieszyć pracę operatorów skanerów. System ma składać się z dwóch elementów: aplikacji dla operatora skanera i dodatkowej funkcji pozwalającej jej uczyć się, tak by z każdym skanowaniem lepiej rozpoznawała skanowane elementy.

Zasady konkursu
Konkurs jest dwuetapowy. Aby do niego przystąpić, należy złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w nim. Jest na to czas do 30 listopada 2018 r. do godz. 10.00.

Pobierz wzór wniosku (plik doc 40 KB)

Kolejne kroki

  • 7 grudnia – publikacja listy uczestników dopuszczonych do udziału w I etapie konkursu
  • 7-17 grudnia – termin składania rozwiązań etapu I
  • 21 grudnia – ogłoszenie listy finalistów zakwalifikowanych do II etapu (lista obejmie do 5 uczestników, którzy osiągnęli największą liczbę punktów i który otrzymują nagrodę pieniężną)
  • 16-18 stycznia 2019 r. – 3-dniowe seminarium dla uczestników II etapu (odpowiedzi na pytania uczestników, przedstawienie materiałów dotyczących II etapu i niezbędnych informacji)
  • 17 stycznia - 18 lutego 2019 r. – składanie rozwiązań przez uczestników II etapu
  • 28 lutego 2019 r. – wyłonienie jednego zwycięzcy konkursu, którego w terminie 14 dni zaprosimy do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Zamówienie jest nagrodą w konkursie.


Więcej informacji w ogłoszeniu (plik pdf 100 KB) i regulaminie (plik pdf 295 KB).

MF prekursorem dla GovTech Polska
Konkurs MF odbywa się w ramach pilotażu programu GovTech Polska. Powołanie GovTech Polska otwiera nowy rozdział w relacji administracji publicznej z przedsiębiorcami MŚP i startupami. Polska dołączyła do krajów takich jak Austria i Watykan, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, Izrael, Malezja czy Singapur, które odważnie, we współpracy z innowatorami, poszukują nowatorskich rozwiązań społecznych problemów.

A wszystko zaczęło się w 2017 r., kiedy to polska administracja skarbowa po raz pierwszy poszukiwała rozwiązań przy pomocy narzędzi charakterystycznych dla ścieżki govtech. Ministerstwo Finansów, jako pierwsza skarbówka na świecie, aby usprawnić uszczelnianie systemu podatkowego, wystawiło zadanie dla programistów i analityków na hackathonie (czyli maratonie programistycznym) w ramach konkursu MinFinTech. Efekt tego konkursu przerósł oczekiwania MF – powstał program, który pomaga administracji skarbowej w walce z mafiami VAT.

Sukces MF stał się inspiracją dla administracji rządowej. Powstał pomysł, aby współpracę w formule govtechowej rozszerzyć na inne resorty oraz jednostki samorządu terytorialnego. 29 maja 2018 r. premier Mateusz Morawiecki powołał do życia zespół GovTech Polska.

Oprócz MF swoje zadania w ramach pilotażu wystawiają także Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Zdrowia oraz Miasto Świdnik.

Podejmij wyzwanie MinFinTech!

Dowiedz się więcej na www.govtech.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).
 

«Powrót