«Powrót

Podsumowanie badania Banku Światowego dotyczącego technik behawioralnych

Podsumowanie badania Banku Światowego dotyczącego technik behawioralnych

Podsumowanie badania Banku Światowego dotyczącego technik behawioralnych

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Banku Światowego podczas konferencji
  • 12 czerwca 2017 r. został opublikowany raport Banku Światowego (BŚ) na temat zastosowania technik behawioralnych w celu poprawy ściągalności podatków.
  • Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z Ministerstwem Finansów.
  • Objęto nim niemal 150 tys. podatników z całej Polski, którzy zalegali z zapłatą podatku.


12 czerwca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów odbyła się konferencja „Zastosowanie ekonomii behawioralnej w celu poprawy ściągalności podatków: Badanie przeprowadzone w Polsce".

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Banku Światowego

W spotkaniu wzięli udział m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Marian Banaś, zastępca szefa KAS Paweł Cybulski, dyrektor na Polskę i kraje bałtyckie w Banku Światowym Carlos Piñerúa.

Projekt, przy którym współpracował resort finansów miał na celu zbadanie skuteczności komunikatów behawioralnych dla ściągalności podatku dochodowego od osób fizycznych. Sprawdzano również czy sposób dostarczenia pisma (list zwykły lub polecony) ma wpływ na zapłatę podatku.

„Wszyscy jesteśmy podatnikami, a misją Krajowej Administracji Skarbowej jest zabezpieczenie dochodów budżetowych państwa. Dlatego zależy nam, aby administracja skarbowa była zarówno przyjazna dla podatników, jak i skuteczna w pobieraniu podatków. Badanie przeprowadzone przez Bank Światowy wpisuje się w szeroką strategię działań, zmierzających do uszczelniania systemu podatkowego, ale też do podniesienia poziomu komunikacji z podatnikami. Wnioski z tego badania są dla nas cennym źródłem wiedzy i weźmiemy je pod uwagę rozwijając usługi Krajowej Administracji Skarbowej" – powiedział szef KAS Marian Banaś.

W raporcie BŚ wskazano m.in., że skuteczność niektórych rodzajów listów była uzależniona od charakterystyki podatników. Na przykład przekaz oparty na idei dobra publicznego (płacenie podatków pozwala finansować przedszkola, szkoły, drogi i bezpieczeństwo) pomógł w zwiększeniu ściągalności podatków wśród osób w wieku 20-29 lat, ale miał negatywne skutki w przypadku podatników w wieku 50-64 lata.
 

„Raport pokazuje jak w prosty, szybki i tani sposób zwiększyć przychody podatkowe, wykorzystując coraz popularniejsze na świecie techniki behawioralne. Nasze badanie było unikalne, ponieważ objęło wszystkich podatników podatku dochodowego z całej Polski zalegających z zapłatą podatku, czyli niemal 150 tysięcy osób. Sukces tego przedsięwzięcia nie byłby możliwy, gdyby nie wzorowa współpraca naszych ekspertów z przedstawicielami Ministerstwa Finansów oraz lokalnej administracji skarbowej" – mówi przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Carlos Piñerúa.                                                                         ***
Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, której misją jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. Polska jest członkiem BŚ od 1986 r.

Raport Banku Światowego (plik pdf 5125 KB)

World Bank Report (pdf file 5125 KB)

«Powrót