«Powrót

Polskie interesy w AIIB

Polskie interesy w AIIB

Polskie interesy w AIIB

W dniach 28-29 września odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB). Polska jest jednym z 57 krajów założycielskich banku, a przedstawiciel naszego kraju, Radosław Pyffel, pełni funkcję zastępcy dyrektora tzw. konstytuanty, do której należymy.

Nasz kraj brał aktywny udział w negocjacjach dotyczących tworzenia ram organizacyjnych i prawnych Banku. Od 15 czerwca 2016 r., po ratyfikacji umowy założycielskiej, Polska jest jego pełnoprawnym członkiem, a Minister Finansów RP pełni funkcję Gubernatora. Polska objęła udziały o wartości 831,8 mln USD (prawie 1 proc. kapitału banku). Plasuje to nasz kraj na 21. miejscu wśród udziałowców. Tylko 20% tej kwoty, czyli 166,4 mln USD, wpłacone będzie w gotówce, w pięciu ratach (dwóch w 2016 r., a następnie trzech corocznie do 2019 r.). W konstytuancie, do której należy Polska, są też Wielka Brytania, Szwajcaria, Dania, Szwecja, Norwegia oraz Islandia. W wyniku negocjacji prowadzonych w tej grupie, przedstawiciel naszego kraju przez najbliższe 2 lata pełnił będzie funkcję zastępcy dyrektora grupy, a w latach 2020-2022 – dyrektora.

Szansa dla polskich przedsiębiorstw

Idea powstania AIIB łączy się bezpośrednio z rozwojem inicjatywy „Jeden Pas i Jeden Szlak", polegającej na rewitalizacji tras handlowych na linii Chiny-Europa. Inicjatywa Chin w zakresie tworzenia nowych, globalnych instytucji finansowych sygnalizuje nowy trend polegający na stopniowej, rosnącej integracji tego państwa ze światową gospodarką.

Akcesję Polski do AIIB należy przede wszystkim postrzegać jako realizację celów gospodarczych naszego kraju w średnim i długim okresie. Jedną z możliwości wspierania naszego wzrostu gospodarczego jest ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw (jeden z celów Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju). Sprzyjać temu może udział polskich producentów i usługodawców w realizacji projektów finansowanych przez AIIB, w sposób bezpośredni oraz w charakterze podwykonawców. Członkostwo Polski w Banku może ułatwiać dostęp do postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców tych projektów.

Aktywna reprezentacja Polski

Pierwszym polskim reprezentantem w AIIB jest Radosław Pyffel, mianowany przez Ministra Finansów na stanowisko zastępcy dyrektora polskiej konstytuanty. Radosław Pyffel jest współzałożycielem i prezesem think-tanku Centrum Studiów Polska-Azja (CSPA), ekspertem ds. Azji Wschodniej w Instytucie Sobieskiego w Warszawie, autorem licznych warsztatów, publikacji, treningów i seminariów nt. Chin. W przeszłości studiował na czołowych chińskich uniwersytetach (m in: Sun Yat Sen University w Kantonie i Beijing University), a także pracował dla wielu polskich firm w Chinach, które wprowadzał na tamtejszy rynek. Oprócz języka angielskiego Radosław Pyffel włada także językiem chińskim.

«Powrót