«Powrót

Polsko – Niemiecki Szczyt Biznesu w Warszawie z udziałem ministrów finansów Polski i Niemiec

Polsko – Niemiecki Szczyt Biznesu w Warszawie z udziałem ministrów finansów Polski i Niemiec

Polsko – Niemiecki Szczyt Biznesu w Warszawie z udziałem ministrów finansów Polski i Niemiec

Wczoraj, 15 czerwca br., minister finansów Paweł Szałamacha wygłosił przemówienie otwierające  Polsko – Niemiecki Szczyt Biznesu w Warszawie – wydarzenie zorganizowane wspólnie przez Konfederację Lewiatan i Polsko – Niemiecką Izbę Przemysłowo - Handlową w ramach obchodów 25. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Minister finansów Paweł Szałamacha przemówia podczas Polsko – Niemiecki Szczyt Biznesu

W konferencji zorganizowanej pod hasłem „Razem na rzecz lepszej Europy" udział wzięło wiele wybitnych postaci życia gospodarczego i biznesu, z kraju i z zagranicy, w tym członkowie  Federacji Niemieckiego Przemysłu (BDI) i  Konfederacji Niemieckich Związków Pracodawców (BDA).

Podczas konferencji odbyło się także wręczenie Nagrody Specjalnej Zarządu Konfederacji Lewiatan Wolfgangowi Schäuble, ministrowi finansów RFN.

W swoim przemówieniu minister Szałamacha zaznaczył, że w związku z referendum brytyjskim zaplanowanym na 23 czerwca br. już za tydzień znajdziemy się w nowej europejskiej rzeczywistości. Zauważył również, że bez względu na wynik głosowania – czy przeważy opcja - leave (wyjścia) czy remain (pozostania) – Europa będzie musiała się zmierzyć z nowymi wyzwaniami. W przypadku pozostania Wlk. Brytanii w UE będzie to oznaczało wejście w życie porozumienia zawartego z Wielką Brytanią podczas lutowego szczytu Rady Europejskiej, określającego na nowo status tego państwa w UE, w tym. tzw. procedury czerwonej kartki.

Minister podkreślił także, że Polska zrobiła bardzo wiele, aby Wielka Brytania została w UE. Zarówno opcja leave jak i remain będzie wiązała się dla państw członkowskich UE z wyzwaniami i zmianami na polu relacji bilateralnych, w tym Polski i Wlk. Brytanii.

W zakresie polsko – niemieckich relacji dwustronnych minister finansów zwrócił uwagę na zmiany jakie zaszły w ciągu 25 lat od podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, rozwój polsko – niemieckiej współpracy gospodarczej i handlowej oraz rosnące sukcesy polskich przedsiębiorców na rynku niemieckim. Osiągnięcia te mogą napawać otuchą w kontekście odejścia przez Polskę od modelu gospodarczego funkcjonowania w Europie opierającego się na  konkurowaniu niskimi płacami.

Minister podkreślił także znaczenie dobrych i partnerskich relacji z Niemcami. W przyszłym tygodniu w Berlinie odbędą się polsko – niemieckie konsultacje międzyrządowe, również z udziałem ministrów finansów, które są wyrazem przyjaznej współpracy. Dodał również, że bez względu na kształt po referendalnej rzeczywistości w UE Polska pragnie rozwoju współpracy z niemieckim partnerem.

«Powrót