«Powrót

Polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe z udziałem MF

Polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe z udziałem MF

Polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe z udziałem MF

Minister Nowak podczas polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych pod przewodnictwem premierów obu państw.
Wspólne zdjęcie uczestników konsultacji polsko-brytyjskich
  • 20 grudnia 2018 r. w Londynie odbyły się III polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premierów obu państw.
  • Delegacji Ministerstwa Finansów (MF) przewodniczył wiceminister Piotr Nowak.

W ramach III polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych, prowadzonych pod przewodnictwem premierów obu państw, odbyły się także rozmowy między przedstawicielami ministerstw właściwych ds. finansów. Brytyjskie Ministerstwo Skarbu reprezentował kanclerz Philip Hammond a polskie Ministerstwo Finansów – wiceminister Piotr Nowak.

Współpraca podatkowa i innowacyjne metody finansowania

Rozmowy koncentrowały się na usługach finansowych, innowacyjnych metodach finansowania oraz współpracy podatkowej. Ministrowie uznali za pożądane jak najszybsze wypracowanie, na forum międzynarodowym, spójnych zasad opodatkowania gospodarki cyfrowej. Zwrócili uwagę na potrzebę działań na rzecz zmniejszania luki VAT, zwalczania nieprawidłowości w tym obszarze oraz wymiany doświadczeń w zakresie stosowania nowych instrumentów, które mogą przyczynić się do zwiększenia przejrzystości systemu opodatkowania i efektywności poboru VAT.

Spotkanie ministrów Hammonda i Nowaka dotyczyło również rozwijającego się sektora fintech oraz możliwości związanych z alternatywnymi źródłami finansowania, takimi jak green bonds, w zakresie których Polska jest pionierem. Minister Nowak podkreślał, że w relacjach dwustronnych z Wielką Brytanią, w zakresie finansów nie mamy obecnie żadnych kwestii problematycznych, są za to obszary w których możemy wzajemnie wymienić się doświadczeniami. Wielka Brytania jest w awangardzie rozwiązań fintechowych, natomiast nasz kraj ma bardzo dobrze rozwinięte nowoczesne instrumenty w obszarze podatkowym – są to przykładowe pola do rozwijania współpracy.

Polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe, które odbywają się od 2016 r. na przemian w Polsce i Zjednoczonym Królestwie, stanowią ważny mechanizm kontaktów obu krajów na szczeblu rządowym.

«Powrót