«Powrót

Porozumienie ws. budżetu UE na rok 2019

Porozumienie ws. budżetu UE na rok 2019

Porozumienie ws. budżetu UE na rok 2019

  • 12 grudnia br. Parlament Europejski przyjął, uzgodniony z Radą UE, projekt budżetu UE na 2019 r. W ten sposób zakończyły się trwające od czerwca, trudne negocjacje budżetowe.
  • W przyszłym roku zobowiązania budżetu UE wyniosą 165,8 mld euro, przy płatnościach na poziomie 148,2 mld euro.

Przyjęcie budżetu jest bardzo dobrym sygnałem dla toczących się obecnie negocjacji budżetu UE po roku 2020 (wieloletnie ramy finansowe UE 2021-2027), a także dla trwającego procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Dzięki porozumieniu uniknięto scenariusza braku budżetu od 1 stycznia. Nie będzie również konieczności stosowania prowizorium budżetowego.

Skuteczne negocjacje Polski

Polskim sukcesem w negocjacjach jest zapewnienie finansowania polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej – wydatków budżetowych o szczególnym znaczeniu dla Polski – w sposób, który umożliwia ich efektywną realizację w nadchodzących miesiącach.

Finansowanie to będzie zapewnione, zarówno zgodnie z obecnymi danymi o tempie realizacji projektów, jak i w przypadku dalszego spodziewanego przyspieszenia. Udało się to osiągnąć dzięki przyjęciu specjalnej, wspólnej deklaracji o płatnościach, podpisanej przez Radę UE, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Przewiduje ona zwiększenie środków w budżecie UE w przypadku znaczącego przyspieszenia realizacji projektów.

Realizacja budżetu 2019

Przyszłoroczny budżet unijny będzie wspierać badania naukowe, edukację, młodzież, ochronę granic zewnętrznych oraz bezpieczeństwo w UE. Przewidziano dodatkowe środki na działania poza granicami UE, aby eliminować przyczyny migracji w krajach pochodzenia i tranzytu.

Udało się również zwiększyć środki na unijny program Erasmus+, który wspiera kształcenie studentów.

«Powrót