«Powrót

Praca dla Polski. Podsumowujemy 3 lata pracy Ministerstwa Finansów

Praca dla Polski. Podsumowujemy 3 lata pracy Ministerstwa Finansów

Praca dla Polski. Podsumowujemy 3 lata pracy Ministerstwa Finansów

  • Stabilne finanse publiczne, obniżenie długu publicznego i wysokie tempo wzrostu gospodarczego – to najważniejsze osiągnięcia Ministerstwa Finansów (MF) w ostatnich trzech latach.
  • O tym, co już udało się zrobić i jakie są plany resortu finansów, mówili podczas konferencji prasowej w MF minister finansów prof. Teresa Czerwińska oraz członkowie kierownictwa MF.
  • Zmiany w podatkach są oparte na filozofii 3xP (prosty, przejrzysty, przyjazny system podatkowy).

„Priorytetem MF jest uszczelnianie systemu podatkowego, czyli odbudowa dochodów podatkowych państwa oraz budowa nowoczesnego systemu finansów publicznych. Pracujemy nad tym, żeby system był nie tylko szczelny, ale również prosty, przyjazny i przejrzysty – powiedziała podczas konferencji minister finansów prof. Teresa Czerwińska. „To proces wieloletni. Kolejnym etapem jest zmiana Ordynacji podatkowej, pracujemy też nad ustawą o egzekucji w administracji" – dodała minister.

Stabilne finanse publiczne

Najważniejsze osiągnięcia w tym obszarze to:

Zmniejszenie długu publicznego

Spadek długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) z 54,2% w 2016 r. do 49,2% w 2018 r. (zgodnie z prognozą ze „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2019-2022"),

Dobry budżet

Rok  2017 był przełomowy - wpływy podatkowe budżetu wzrosły o ponad 40 mld zł, w tym z VAT – 30 mld zł. To wzrost aż o 15,4 % w porównaniu do 2016 r.

Rok 2018 zamknie się z najmniejszym w historii deficytem instytucji rządowych i samorządowych, deficyt budżetowy będzie mniejszy o połowę od założeń w ustawie budżetowej

Wzrost PKB

W każdym kwartale 2018 r. PKB rósł w rocznym tempie przekraczającym 5%. W III kw., podobnie jak w II kw., było to 5,1, wyraźnie lepiej niż zakładaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu.

Uszczelnienie i reforma administracji skarbowej

„Osiągnęliśmy wielki sukces, jeśli chodzi o poprawę ściągalności VAT – 30 mld wzrost w 2017 r., kolejne efekty mamy w 2018 r. Uszczelnienie dotyczy też PIT i CIT, głównie dzięki walce z agresywną optymalizacją, ale też dzięki JPK" – powiedział wiceminister finansów Leszek Skiba.

W ramach uszczelnienia systemu podatkowego MF zaproponowało i wprowadziło wiele skutecznych mechanizmów. Oprócz JPK (jednolity plik kontrolny) są to m.in. pakiet paliwowy, SENT i STIR.

Ich realizacją zajmuje się Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), która powstała 1 marca 2017 r. w wyniku konsolidacji administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Była to największa reforma administracji publicznej w ostatnich latach. Efekty działania KAS są już widoczne we wzroście wpływów podatkowych, redukcji luki VAT, ograniczeniu szarej strefy.

KAS koncentruje swoje działania na sprawnym poborze podatków i cła, ale też na skutecznej walce z przestępczością gospodarczą i wsparciu uczciwych podatników. Realizuje również zadania pozafiskalne, których celem jest bezpieczeństwo granic RP i UE, ochrona środowiska naturalnego oraz życia i zdrowia obywateli.  Zakres działania KAS sprawia, że jest to jedna z najbardziej wyspecjalizowanych administracji rządowych, w której podatkowi eksperci działają ramię w ramię z funkcjonariuszami grup realizacyjnych. 

„Krajowa Administracja Skarbowa to nowa, wyspecjalizowana formacja. Zmniejszyliśmy liczbę kontroli, ale zwiększyliśmy ich skuteczność. Staramy się typować podmioty, gdzie występują nieprawidłowości. Pomagamy przedsiębiorcom poprzez szybsze zwroty VAT – zmniejszyliśmy czas oczekiwania o 4 dni" – poinformował zastępca szefa KAS, generał Piotr Walczak.

Ułatwienia dla sektora MŚP

Zgodnie z filozofią 3xP resort finansów wprowadził:

  • obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15%,
  • przyspieszenie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym VAT (w branży budowlanej nawet do 15 dni),
  • podniesienie maksymalnego rocznego progu przychodów uprawniających do korzystania z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodówewidencjonowanych ze 150 tys. euro do 250 tys. euro,
  • podniesienie limitu przychodów, do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
  • podwyższenie kwoty limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług ze 150 tys. zł do 200 tys. zł,
  • rozszerzenie zachęt w podatkach dochodowych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i wsparcie innowacyjnych firm. Chodzi m.in. o preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej, czyli IP Box. Stawka 5 proc. CIT, czyli nowa ulga IP Box, to zachęta do podejmowania działalności badawczo-rozwojowej. To również komercjalizowanie wyników badań i programów komputerowych.

Plany MF na 2019 r.

W 2019 r. wejdzie w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Tworzy ona pierwszy w Polsce kompleksowy program długoterminowego, całkowicie prywatnego i dodatkowego oszczędzania, współtworzony oraz współfinansowany przez państwo, pracodawców i pracowników.

Pracujemy nad zmianami matrycy stawek VAT. Celem jest uporządkowanie obecnej sytuacji, która powoduje kłopoty interpretacyjne oraz generuje kłopotliwe sytuacje związane z przyporządkowaniem poszczególnych towarów do właściwych stawek.

W przyszłym roku przygotujemy propozycje reformy podatków dochodowych. Ważnym zagadnieniem jest prosty PIT dla osób fizycznych, w którym oddzielimy zagadnienia gospodarcze od podatków płaconych przez pracowników. Pojawią się też koncepcje dotyczące uproszczeń dla małych i średnich firm. Odrębne regulacje obejmą opodatkowanie dochodów kapitałowych.   

Ułatwimy też coroczne rozliczenie PIT milionom Polaków dzięki usłudze Twój e-PIT.  Urząd skarbowy przygotuje wypełnione roczne zeznanie podatkowe za 2018 r., udostępni je podatnikowi do wglądu i ewentualnego uzupełnienia – bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. Od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. każdy będzie się mógł zapoznać ze swoim PIT-em na Portalu Podatkowym i zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego.

W 2019 r. planujemy też rezygnację z obowiązku wysyłania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K przez podatników. Chcemy rozbudować strukturę JPK_VAT w taki sposób, aby to właśnie ten plik już zawierał dane, które są obecnie przekazywane w deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Pobierz prezentację (plik pdf 4.87MB)

«Powrót