«Powrót

Przedstaw swój pomysł na wsparcie biznesu i zostań podatkowym liderem

Przedstaw swój pomysł na wsparcie biznesu i zostań podatkowym liderem

Przedstaw swój pomysł na wsparcie biznesu i zostań podatkowym liderem

Grafika promująca konkurs
  • „Podatkowe wsparcie przedsiębiorczości" to temat pracy konkursowej w czwartej edycji konkursu „Podatkowi liderzy".
  • Studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych przedstawią swoje pomysły na wykorzystanie regulacji podatkowych dla wspierania innowacyjności i tworzenia nowych miejsc pracy.
  • Na najlepszych czeka 12 płatnych staży w Ministerstwie Finansów.

„Ustawodawcy na całym świecie tworzą mechanizmy, które zachęcają przedsiębiorców do inwestowania, modernizacji i wytwarzania nowych technologii. Międzynarodowa konkurencja w tym zakresie jest faktem, ale chodzi też o to aby była to konkurencja uczciwa. Polska również bierze udział w tym wyścigu. Dlatego stawiamy na nowe mechanizmy wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności, które wspomagają nasz wzrost gospodarczy, są uczciwe z punktu widzenia międzynarodowej konkurencji podatkowej a równocześnie dają szansę na zmniejszenie dystansu do najbardziej rozwiniętych gospodarek Unii Europejskiej" – przypomina wiceminister finansów Filip Świtała.

Ulga na badania i rozwój, przepisy o IP Box, niższy podatek CIT – to tylko niektóre przykłady istniejących instrumentów. Czy są one wystarczające? Jaka jest właściwa strategia podatkowego wspierania biznesu? Przedstaw swoją wizję skutecznego wsparcia przedsiębiorczości i zostań podatkowym liderem!

„Sukces poprzednich edycji konkursu to zachęta dla nas, aby po raz kolejny zaangażować studentów i absolwentów do dyskusji na temat aktualnych wyzwań, które stoją przed polskim oraz międzynarodowym prawem podatkowym. Laureaci otrzymają zaproszenie do odbycia stażu w Ministerstwie Finansów i wezmą udział w tworzeniu rozwiązań podatkowych, które będą służyć wspieraniu rozwoju gospodarczego Polski" – mówi minister Świtała.

Jak wziąć udział w konkursie

Pracę konkursową „Podatkowe wsparcie przedsiębiorczości" wyślij do 7 grudnia 2018 r. na adres praktyki@mf.gov.pl.

UWAGA: praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12.

Do pracy dołącz CV, wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w konkursie, formularz klauzuli informacyjnej oraz kopię dokumentu, który potwierdza twój status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym lub ekonomicznym (np. ważnej legitymacji studenckiej lub dyplomu ukończenia studiów).

Harmonogram konkursu
do 14 grudnia 2018 – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych
17 grudnia 2018 - 11 stycznia 2019 – rozmowy kwalifikacyjne
do 18 stycznia 2018 – publikacja wyników na stronie internetowej www.mf.gov.pl.

Podatkowym liderom oferujemy:

  • płatny staż w Ministerstwie Finansów
  • udział w pracach grupy roboczej, zajmującej się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań podatkowych i uszczelnieniem prawa podatkowego.

Do pobrania:


 

«Powrót