«Powrót

Przedstawiciel Polski Zastępcą Dyrektora, członkiem Rady Dyrektorów w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

Przedstawiciel Polski Zastępcą Dyrektora, członkiem Rady Dyrektorów w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

Przedstawiciel Polski Zastępcą Dyrektora, członkiem Rady Dyrektorów w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

18 lipca br. Radosław Pyffel został wybrany na stanowisko Zastępcy Dyrektora, członka Rady Dyrektorów w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB), uzyskując zgodę pozostałych państw konstytuanty, do której należy Polska. Należą do niej – oprócz Polski – Wielka Brytania, Szwajcaria, Dania, Szwecja, Norwegia oraz Islandia.

Formalnie konstytuanta reprezentowana jest w Radzie Dyrektorów Banku przez Dyrektora oraz dwóch Zastępców. Stanowiska te objęte są rotacją, zgodnie z wypracowanymi zasadami na lata 2016-2034. W latach 2020-2022 Polsce przypadnie w ramach konstytuanty stanowisko Dyrektora Wykonawczego w AIIB oraz ponownie stanowisko Zastępcy Dyrektora Wykonawczego w latach 2026-2030.

Polska jest pełnoprawnym członkiem Banku od 15 czerwca 2016 r., a Minister Finansów RP pełni funkcję Gubernatora z ramienia Polski. AIIB został założony przede wszystkim z myślą o finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych w państwach Azji, gdzie skala potrzeb w tym zakresie jest znaczna. Według szacunków potrzeby te wynoszą 1 bilion USD rocznie do 2020 r.

Radosław Pyffel jest współzałożycielem i prezesem Centrum Studiów Polska-Azja, think tanku zajmującego się rozpowszechnianiem wiedzy na temat Azji i relacjami Polski z tym kontynentem. CSPA zrzesza ekspertów zajmujących się niemal wszystkimi krajami Azji i posiadających głęboką wiedzę na temat ich kultury, gospodarki i polityki. Pan Pyffel współpracuje także z Instytutem Sobieskiego w Warszawie, jest autorem licznych analiz i publikacji nt. Chin. W latach 2010-2014 był doradcą w Sejmie RP.
 

«Powrót