«Powrót

Spotkanie z wiceprezesem EBOR

Spotkanie z wiceprezesem EBOR

Spotkanie z wiceprezesem EBOR

  • 27 listopada 2018 r. wiceminister finansów Piotr Nowak spotkał się z wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) Pierre Heilbronnem.
  • Rozmowa dotyczyła aktualnej i przyszłej współpracy Polski z Bankiem.

Wiceminister Piotr Nowak i wiceprezes Pierre Heilbronn podkreślili bardzo dobre relacje pomiędzy Polską a Bankiem. Omówili stan współpracy oraz potencjalne obszary wsparcia w kontekście strategii Banku dla Polski na lata 2018–2023. Dyskutowali o roli Banku w Polsce i na świecie, w tym jego roli w architekturze finansowej UE. Wiceprezes EBOR podkreślił duże zainteresowanie przedsiębiorstw, które działają w Polsce, finansowaniem swojej działalności i rozwoju poprzez udział EBOR.

O EBOR

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju istnieje od 1990 r. Polska jest jednym z jego członków-założycieli. Obecnie do Banku należy 67 państw, Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny. Głównym celem jego działalności jest przyspieszanie procesów przechodzenia do modelu gospodarki rynkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej oraz w krajach członkowskich wybrzeża Morza Śródziemnego poprzez wspieranie efektywnych inicjatyw gospodarczych, zwłaszcza w sektorze prywatnym. Co najmniej 60% pożyczek, gwarancji kredytowych i inwestycji kapitałowych EBOR jest przeznaczane dla sektora prywatnego. W 2017 r. Bank zatwierdził 412 operacji o łącznej wartości 9,7 mld euro. Polska jest obecnie czwartym co do wielkości portfela kredytowego krajem działania EBOR (ok. 6,7% zaangażowania). Na koniec 2017 r. łączna wielkość zaangażowania EBOR w Polsce sięgnęła ok. 8,9 mld euro, z czego prawie 90% w sektorze prywatnym.

«Powrót