«Powrót

Stabilne finanse publiczne, więcej środków dla polskich rodzin – sukcesy MF na półmetku kadencji

Stabilne finanse publiczne, więcej środków dla polskich rodzin – sukcesy MF na półmetku kadencji

Stabilne finanse publiczne, więcej środków dla polskich rodzin – sukcesy MF na półmetku kadencji

Infografika na której widnieje napis „dajemy radę
  • Uszczelnienie systemu podatkowego przyniosło dodatkowe miliardy dla budżetu państwa.
  • Wdrożone ułatwienia dla sektora MŚP poprawiły otoczenie funkcjonowania firm.
  • Reforma KAS usprawniła działanie służb skarbowych.

Uszczelnienie systemu podatkowego


Infografika prezentująca informacje na temat uszczelnienia VAT

W 2017 roku uszczelnianie systemu przynosi bardzo dobre efekty. Po dziewięciu miesiącach 2017 r. budżet państwa zanotował rekordową nadwyżkę w wysokości 3,8 mld zł. Jest to możliwe m.in. dzięki powołaniu Krajowej Administracji Skarbowej, wprowadzeniu pakietu paliwowego oraz systemu monitorowania drogowego przewozu towarów, szerokiemu wdrożeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego, czy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań IT i analizy danych w walce z wyłudzeniami VAT. Zgodnie z najnowszymi danymi (styczeń-wrzesień) dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT były wyższe o ponad 22,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Znaczące zwiększenie wpływów obserwowane jest także w innych podatkach.

Według szacunków firmy konsultingowej PwC luka podatkowa VAT w Polsce może zmniejszyć się w tym roku o 1/3 do poziomu 2% PKB z 2,9% PKB w 2016 r.

Infografika prezentująca dane budżetowe za okres od stycznia do września 2017 r.
 

Wdrożone ułatwienia dla sektora MŚP

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) została obniżona z 19% do 15%. Przedsiębiorcy szybciej otrzymują zwrot nadwyżki podatku VAT (w branży budowlanej nawet do 15 dni). Rozszerzone zostały zachęty w podatkach dochodowych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Maksymalny roczny próg przychodów uprawniających do korzystania z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych został podniesiony ze 150 tys. euro do 250 tys. euro. Podwyższona została także kwota limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT ze 150 tys. zł do 200 tys. zł.

Krajowa Administracja Skarbowa bardziej przyjazna dla przedsiębiorców


Infografika prezentująca działania Krajowej Administracji Skarbowej

Reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej umożliwia lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Działania KAS są oparte na Konstytucji dla Biznesu. Urzędy rozpatrujące sprawy z udziałem przedsiębiorców stosują takie zasady, jak domniemanie ich uczciwości, przyjazna interpretacja przepisów, uczciwa konkurencja (walka z patologiami gospodarczymi) oraz szybkość działania.

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Od 1 stycznia 2018 r. kwota wolna od podatku wzrośnie do 8 tys. zł z obecnych 6,6 tys. zł (wcześniej 3089 zł). Korzyść z podwyższenia kwoty wolnej odczują szczególnie osoby, które uzyskują niewielkie dochody np. z umów zlecenia czy emerytur i rent.

Ustawa budżetowa na rok 2018


Infografika prezentująca wzrost PKB Polski

Przyjęty projekt budżetu na 2018 rok zakłada bezpieczny poziom deficytu, poniżej progów unijnych, spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej, oraz przyczyni się do umocnienia wysokiej jakości wzrostu gospodarczego. Projekt budżetu spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.


Infografika prezentująca budżet na 2018 r.

Na poziom dochodów podatkowych w 2018 r. wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2017 r. oraz nowe działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy. W budżecie na 2018 r., znacznie więcej środków zostanie przeznaczonych na cele socjalne m.in.: Program „Rodzina 500+", świadczenia rodzinne, obniżenie wieku emerytalnego, waloryzację rent i emerytur, dofinansowanie do bezpłatnych leków.

Bezpieczne i innowacyjne finansowanie potrzeb pożyczkowych

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat obserwowany jest znaczący wzrost zainteresowania obligacjami oszczędnościowymi (rekordowe wyniki sprzedaży - blisko 11,5 mld zł nabywcy indywidualni przeznaczyli na zakup obligacji oszczędnościowych w okresie XI.2015 – X.2017). Coraz więcej osób docenia zalety obligacji, które gwarantują bezpieczeństwo powierzonych środków i są dobrym sposobem pomnażania oszczędności.

Ministerstwo Finansów, jako pierwszy europejski emitent rządowy, przeprowadziło na chińskim wewnętrznym rynku międzybankowym emisję obligacji w juanach (2016 r.) tzw. panda bonds (3 mld juanów), która spotkała się z dużym zainteresowaniem chińskich inwestorów.

Polska wyemitowała też tzw. zielone obligacje (green bonds) jako pierwszy na świecie emitent rządowy. Kwota wyemitowanych obligacji wyniosła 750 mln EUR. Środki z emisji green bonds są przeznaczane na finansowanie projektów korzystnie wpływających na środowisko.

Ustawa hazardowa

1 kwietnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych.

Zwiększyła ona ochronę graczy i ograniczy szarą strefę w gospodarce. Nowe rozwiązania, które obowiązują od 1 kwietnia, wprowadziły zmiany prawne dotyczące gier hazardowych. Uzdrowienie sytuacji na rynku hazardowym spowoduje też rozwój konkurencji między legalnymi przedsiębiorstwami z tego rynku. Dotychczas były one poszkodowane w wyniku działań nielegalnych podmiotów.

«Powrót