«Powrót

Szajka handlarzy nielegalnym paliwem rozbita

Szajka handlarzy nielegalnym paliwem rozbita

Szajka handlarzy nielegalnym paliwem rozbita

Zamaskowaniu funkcjonariusze służby celno-skarbowej wyprowadzają zatrzymane osoby z ich posiadłości
  • Blisko 26 mln zł od Skarbu Państwa Grupa wyłudziła grupa przestępcza, która sprzedawała olej smarowy przerobiony na napędowy.
  • Proceder wyłudzania podatków przerwali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji.
  • Zabezpieczono majątek członków grupy o wartości 3,3 mln zł.

Dzięki współpracy pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej z Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. i Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie oraz Centralnego Biura Śledczego Policji w Gorzowie Wlkp. zatrzymano trzy osoby, w tym głównego organizatora przestępczego procederu wyłudzania podatków na wielką skalę. Ustalono, że grupa przestępcza działała od lutego 2015 r. do lutego 2016 r.

Jak wyglądała działalność grupy przestępczej

Mężczyźni sprowadzali z Niemiec i Belgii olej smarowy, który miał trafić na Łotwę. W rzeczywistości był jednak dystrybuowany do wielu stacji paliw, a tam wykorzystywany jako olej napędowy i pod tą nazwą sprzedawany do odbiorców detalicznych. Proceder polegał zatem na legalizowaniu i przeklasyfikowaniu na fakturach produktu ropopochodnego, innego niż olej napędowy, aby jako olej napędowy mógł trafić na rynek. Zebrany w śledztwie materiał dowodowy potwierdził, że zorganizowana grupa przestępcza w tym celu utworzyła kilkanaście podmiotów gospodarczych (także poza granicami kraju), które były ze sobą powiązane kapitałowo i osobowo. Te fikcyjne podmioty były wykorzystywane do kupowania, sprowadzania, transportu i sprzedaży oleju.
Inwentaryzowanie zatrzymanych podczas akcji środków pieniężnych i telefonów komórkowe przez funkcjonariuszy celno-skarbowych

Wielomilionowe straty budżetowe

Na podstawie zabezpieczonej dokumentacji podatkowej ustalono, że Skarb Państwa z tytułu niezapłaconych podatków (akcyza, VAT, opłata paliwowa) stracił 25,9 mln zł. Dotychczas zabezpieczono mienie na kwotę 3,3 mln zł. Wśród zatrzymanych są osoby m.in. z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Pracownicy Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. prowadzą postępowanie kontrolne związane z procederem. Sprawa ma charakter rozwojowy i odbywa się pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

 

«Powrót