«Powrót

Szef KAS i przedsiębiorcy o wspólnej walce z szarą strefą

Szef KAS i przedsiębiorcy o wspólnej walce z szarą strefą

Szef KAS i przedsiębiorcy o wspólnej walce z szarą strefą

Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś przemawia w otoczeniu innych prelegentów podczas konferencji
  • 1 czerwca 2017 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja nt. założeń reformy Krajowej Administracji Skarbowej i jej pierwszych efektów.
  • W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele branż, które są szczególnie narażone na działalność szarej strefy.
  • Przedsiębiorcy pozytywnie ocenili osiągnięcia nowej administracji skarbowej.

Konferencję współorganizowały Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Global Compact Network Poland. Jej moderatorem był redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita" Bogusław Chrabota.

Szef KAS, wiceminister finansów Marian Banaś potwierdził, że po trzech miesiącach od ujednolicenia służb skarbowych widać pierwsze efekty wprowadzanych zmian. Rośnie ściągalność wszystkich podatków, a przede wszystkim VAT. „Nowoczesna administracja skarbowa zapewni przyjazną obsługę i wsparcie podatnika. Umożliwi też poprawę skuteczności i efektywności w zwalczaniu oszustw podatkowych i odzyskiwania zaległości podatkowych i celnych, a tym samym zmniejszenie luki podatkowej" – powiedział szef KAS i zapewnił, że równie ważne jest budowanie zaufania i dobrych relacji pomiędzy administracją skarbową i przedsiębiorcami. Minister Banaś wskazał, że KAS stwarza warunki trafnego i szybkiego podejmowania decyzji z korzyścią dla interesu publicznego i indywidualnego. „Sama reorganizacja struktur to dopiero początek zmian. Następnym etapem będzie wprowadzenie spójnego podejścia do podatników i zasad działania w KAS. Wpisuje się to również w zasady partnerstwa między administracją publiczną a przedsiębiorcami, które określa Konstytucja Biznesu" – dodał.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś przemawia podczas konferencji

KAS to skuteczne narzędzie do zwalczania mafii gospodarczych

Zdaniem dyrektora generalnego Global Compact (link otwiera nowe okno w innym serwisie) Kamila Wyszkowskiego reforma administracji podatkowej była potrzebna, ponieważ według szacunków ONZ szara strefa w Polsce wynosi nawet 60-80 mld zł, a sądy skazywały tylko część przestępców gospodarczych. Dodał, że uczciwy biznes wspiera działania służb skarbowych (takie jak pakiet paliwowy czy uregulowanie branży hazardowej) i wiąże z nimi duże nadzieje: „Naszym wspólnym celem strategicznym jest wypchnięcie mafii gospodarczych z Polski. Uczciwi przedsiębiorcy próbują się zdecydowanie przeciwstawić zjawisku korupcji i przestępczości ekonomicznej i chcą współpracować z administracją publiczną. Jeżeli państwo polskie poradzi sobie z korupcją, a w szczególności z mafią gospodarczą, to będzie miało stabilniejsze podstawy do rozwoju długookresowego" – ocenił Kamil Wyszkowski.

Dobry klimat między KAS a przedsiębiorcami

Przedstawiciele różnych branż i zrzeszeń pracodawców, szczególnie zainteresowanych w zwalczaniu szarej strefy, pozytywnie ocenili pierwsze efekty funkcjonowania nowej administracji skarbowej. Oprócz podziękowań za dotychczasową współpracę i chęci jej kontynuacji wskazywali na te problemy przedsiębiorców, które należy wspólnie rozwiązywać. Podkreślali tym samym potrzebę dalszego dialogu przedstawicieli biznesu i administracji.

Zastępca szefa KAS Paweł Cybulski podkreślił, że obecnie współpraca między nową administracją skarbową a przedsiębiorcami odbywa się na bardzo dobrym poziomie: „Widać, że nam wszystkim rzeczywiście zależy na tym, aby jakość życia w Polsce była na dobrym poziomie. Zależy nam na skutecznej walce z oszustami. Dynamika oszustw gospodarczych jest bardzo duża, dlatego KAS też musi działać dynamicznie i w sposób dla przestępców niespodziewany".

Wspólnotę celów administracji i biznesu oraz konieczność partnerstwa, aby je osiągnąć, podkreślał również wiceminister Piotr Walczak. „Jeśli uda nam się uszczelnić system podatkowy to wreszcie w Polsce będzie możliwość prowadzenia swobodnej, normalnej działalności gospodarczej. Każdy uczciwy przedsiębiorca powinien być spokojny, zaś każdy przestępca wyeliminowany z życia gospodarczego" – powiedział.

***

Było to pierwsze spotkanie z cyklu tegorocznych wydarzeń współorganizowanych przez Ministerstwo Finansów i Global Compact Network Poland w ramach Programu „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 2014-2020".

«Powrót