«Powrót

Umowa ze spółką Aplikacje Krytyczne

Umowa ze spółką Aplikacje Krytyczne

Umowa ze spółką Aplikacje Krytyczne

15 września 2016 r. Minister Finansów oraz zarząd spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o podpisali umowę o świadczenie usług. 

13 września 2016 r. spółka Aplikacje Krytyczne, powołana na podstawie Ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do zadań spółki należeć będzie realizacja projektów informatycznych w zakresie budowy i unowocześnienia systemów teleinformatycznych.

W wykonaniu zapisów art. 9 tejże ustawy 15 września została podpisana umowa o świadczenie usług regulująca m.in. zasady nieodpłatnego przekazania praw własności intelektualnej do oprogramowania wytworzonego przez spółkę. Priorytetowymi zadaniami spółki są budowa Centralnego Rejestru Faktur oraz narzędzi do zaawansowanej analityki opartej na statystyce matematycznej, których realizacja jest zaplanowana na koniec pierwszego półrocza 2017 r.

"Dotychczas informatyzacja w sferze publicznej nie odniosła zbyt wiele sukcesów. Oczekuję, że dokonamy przełamania, że zespół informatyków w spółce Aplikacje Krytyczne we współpracy z pracownikami Ministerstwa dowiedzie, że projekty informatyczne dla rządu można realizować tak szybko jak w biznesie prywatnym" - ocenia minister finansów Paweł Szałamacha.

«Powrót