«Powrót

W Koszalinie zainaugurowano cykl spotkań dla przedsiębiorców „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”

W Koszalinie zainaugurowano cykl spotkań dla przedsiębiorców „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”

W Koszalinie zainaugurowano cykl spotkań dla przedsiębiorców „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”

Z-ca Szefa KAS P.Cybulski podczas wystąpienia na konferencji.
Z-ca dyrektora Izby Administracji Skarbowej A.Jedynaka podczas wystąpienia.
Uczestnicy konferencji, widok na pierwszy rząd widowni.
Widok z boku na widownię.
  • W spotkaniu uczestniczyli wiceminister finansów, zastępca Szefa KAS Paweł Cybulski oraz zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Arkadiusz Jedynak.
  • Eksperci z zachodniopomorskiej KAS wyjaśniali przedsiębiorcom podatkowe aspekty związane z prowadzeniem firm.

„Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany" – to hasło ogólnopolskich spotkań informacyjnych organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa są partnerami tego przedsięwzięcia.

Partnerstwo administracji i biznesu
Tematem konferencji w Koszalinie były zmiany, które przynosi reforma prawa gospodarczego, w tym Konstytucja Biznesu. Celem regionalnych spotkań z przedstawicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest przybliżenie im nowych rozwiązań prawnych, ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej.

„Budowa partnerskich relacji administracji ze światem biznesu wymaga dużego zaangażowania obu stron, zarówno urzędników jak i podatników. Dla KAS bardzo ważna jest Konstytucja Biznesu i wprowadzane w oparciu o nią nowe zasady wpisane w tworzące się ustawodawstwo. Tworzymy nowe środowisko biznesowe dla uczciwych przedsiębiorców, chcemy im pomagać" - powiedział wiceminister Paweł Cybulski.

Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej Arkadiusz Jedynak przedstawił prezentację Ministerstwa Finansów ,,3×P w praktyce - podatkowe udogodnienia dla firm". „3×P to prosty, przyjazny i przejrzysty system podatkowy. Zmieniamy się dla przedsiębiorców, KAS to nowa organizacja, która skutecznie egzekwuje podatki oraz wspiera uczciwych przedsiębiorców" – mówił.

Strefa informacyjna dla przedsiębiorców
Konferencji towarzyszyła strefa informacyjna, w ramach której eksperci zachodniopomorskiej KAS udzielali przedsiębiorcom informacji na tematy podatkowe, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – w zakresie PIT (opodatkowanie działalności gospodarczej) oraz VAT (JPK, kasy rejestrujące).

Koszalin to pierwszy punkt na ogólnopolskiej mapie
Spotkanie w Koszalinie było pierwszym w ramach zaplanowanego cyklu kilkudziesięciu konferencji na terenie kraju. Cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w nim ok. 240 osób.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim (23 maja) a następne w Chełmie (4 czerwca). Założeniem organizatorów jest dotarcie do jak największej grupy przedsiębiorców i przekazanie im informacji o zmianach i ułatwieniach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych i prawa przedsiębiorców.

«Powrót