«Powrót

Wicepremier Mateusz Morawiecki na konferencji budżetowej Unii Europejskiej

Wicepremier Mateusz Morawiecki na konferencji budżetowej Unii Europejskiej

Wicepremier Mateusz Morawiecki na konferencji budżetowej Unii Europejskiej

Przewodniczący Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego Jean Arthuis i wicepremier Mateusz Morawiecki klaszczą podczas konferencji budżetowej UE w Brukseli
  • Podczas corocznej konferencji budżetowej UE, która odbyła się 25 września 2017 r. w Brukseli, dyskutowano m.in. o przyszłym budżecie UE i wyzwaniach związanych z polityką spójności.
  • Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki przedstawił stanowisko Polski w dyskusji na temat przyszłości finansów UE po roku 2020.
  • Mateusz Morawiecki podkreślał inwestycyjny charakter największych polityk UE.

Wicepremier Morawiecki przypomniał o znaczeniu czterech unijnych swobód, szczególnie zaznaczając konieczność dalszego rozwoju swobody świadczenia usług i poszukiwania powiązań w tym zakresie z polityką spójności. Wyraził także otwartość na nowe wyzwania Unii Europejskiej, wśród których kluczowe są kwestie bezpieczeństwa, obronności i ochrony granic UE. W zakresie obronności ważne są zarówno decyzje, które dotyczą finansowania z budżetów krajowych oraz realizacji zobowiązań w ramach NATO, jak również koordynacja unijna. Istotna jest ochrona granic UE. Mateusz Morawiecki poruszył także kwestię przyszłych źródeł finansowania budżetu UE. Zwrócił przy tym uwagę, że intensyfikacja w ostatnim czasie prac na poziomie ministrów finansów UE powinna przynieść nowe możliwości, które mogą być rezultatem domykania luki w dochodach VAT, wprowadzenia opodatkowania sektora cyfrowego, podatku od transakcji finansowych oraz opodatkowania rajów podatkowych.

W panelu na temat przyszłych wieloletnich ram finansowych UE (czyli wieloletniego planu finansowego UE) po roku 2020 oprócz wicepremiera Morawieckiego uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej (komisarz ds. budżetu i zasobów Günter Oettinger oraz dyrektor generalna ds. budżetu UE Nadia Calvino), przewodniczący Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne, przewodniczący Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego Jean Arthuis oraz ministrowie z kilku państw członkowskich.

Konferencja była jednym z elementów debaty publicznej w Unii Europejskiej, której efektem będzie ogłoszenie w przyszłym roku przez Komisję Europejską projektu kolejnych wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej.

Zobacz więcej informacji o konferencji budżetowej w Brukseli (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Foto: Bartłomiej Kosiński

«Powrót