«Powrót

Wicepremier Mateusz Morawiecki na posiedzeniu Rady ECOFIN

Wicepremier Mateusz Morawiecki na posiedzeniu Rady ECOFIN

Wicepremier Mateusz Morawiecki na posiedzeniu Rady ECOFIN

Uczestnicy Rady ECOFIN podczas obrad siedzą przy zaokrąglonym stole
  • Przyszłość polityki inwestycyjnej w Unii Europejskie
     
  • Uszczelnienie systemu podatkowego

6 grudnia br. odbyło się w Brukseli posiedzenie Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych z udziałem wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego.

Ministrowie uzgodnili projekt rozporządzenia, które przedłuża do 2020 r. działanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, będącego jednym z filarów Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Plan Junckera). Projekt zakłada zwiększenie liczby i wartości wygenerowanych inwestycji. "Liczę, że kontynuacja Planu Inwestycyjnego dla Europy przyspieszy wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej. Jako Polska jesteśmy jednym z liderów jego wdrażania. Skutecznie wykorzystujemy ten mechanizm, aby zmieniać wektory polskiej gospodarki w taki sposób, aby budować jej siłę w oparciu o inwestycje oraz innowacje. Polska wspiera także działania na rzecz eliminacji barier dla przedsiębiorców na rynku wewnętrznym UE" - powiedział wicepremier Morawiecki. Dotychczas jedenaście polskich projektów uzyskało decyzję kredytową EBI, co plasuje nasz kraj w europejskiej czołówce.

Rada ECOFIN kontynuuje dyskusję nad rozwiązaniami legislacyjnymi dotyczącymi uszczelniania systemu podatkowego. "Popieramy działania służące walce z unikaniem opodatkowania przez przedsiębiorstwa, które wykorzystują w tym celu różnice między systemami podatkowymi w poszczególnych państwach. To jeden z priorytetów polskiego rządu" - zaznaczył szef resortów rozwoju i finansów. Rozmaite schematy „optymalizacji podatkowej" dotyczą zarówno relacji pomiędzy krajami członkowskimi, jak również między krajami UE a państwami trzecimi.

Rada przyjęła także projekt dyrektywy odnoszącej się do dostępu organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Polska poparła rozwiązania, które mają usprawnić systemy przeciwdziałania wykorzystaniu systemu finansowania do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, m.in. zwiększających przejrzystość transakcji finansowych i wyeliminowanie luk w nadzorze środków finansowych wykorzystywanych przez terrorystów.

Komisja Europejska zaprezentowała także priorytety gospodarczo- społeczne UE na nadchodzący rok, rozpoczynając w ten sposób kolejny cykl Semestru Europejskiego. "Z zadowoleniem przyjmuję propozycje kontynuacji dotychczasowych priorytetów gospodarczych, tj. pobudzenie inwestycji, dalsze reformy strukturalne oraz odpowiedzialną politykę budżetową" - stwierdził wicepremier Morawiecki.

Ministrowie zapoznali się także ze stanem prac w zakresie projektu dyrektywy wprowadzającej wzmocnioną współpracę w zakresie podatku od transakcji finansowych. Polska nie uczestniczy we wzmocnionej współpracy, ale aktywnie przygląda się pracom w celu zapewnienia, że przyjęte rozwiązania będą należycie zabezpieczały interesy państw, które nie przyjmą regulacji dotyczących podatku od transakcji finansowych.

Po raz pierwszy od wielu lat na Radzie ECOFIN pojawił się temat celny. Dyskusja ma znaczenie dla Polski, która odpowiada za jedną z najdłuższych granic lądowych w UE. W czasie posiedzenia podkreślano, że Służba Celna, odpowiada nie tylko za aspekt finansowy, ale również za funkcje ochronne, w takich obszarach jak zwalczanie terroryzmu i przemytu narkotyków, broni, substancji niebezpiecznych, ochrony praw własności intelektualnej.

«Powrót