«Powrót

Wspólne deklaracje państw V4 ws. dochodów przyszłego budżetu UE oraz opodatkowania gospodarki cyfrowej

Wspólne deklaracje państw V4 ws. dochodów przyszłego budżetu UE oraz opodatkowania gospodarki cyfrowej

Wspólne deklaracje państw V4 ws. dochodów przyszłego budżetu UE oraz opodatkowania gospodarki cyfrowej

Ministrowie finansów Grupy Wyszehradzkiej podpisują deklaracje, siedzą za stołem, przed nimi proporczyki z flagami
  • Ministrowie finansów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) 5 października 2018 r. przyjęli dwie wspólne deklaracje: w sprawie strony dochodowej kolejnych Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027 oraz w sprawie dalszych prac dotyczących opodatkowania gospodarki cyfrowej.
  • Spotkanie ministrów finansów V4 zorganizowała Słowacja, która sprawuje aktualnie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej.

W spotkaniach ministrów V4, które odbyło się przy okazji konferencji GLOBSEC Tatra Summit w Szczyrbskim Jeziorze, uczestniczyli również ministrowie finansów Niemiec i Francji. Ministra Finansów RP reprezentował wiceminister Piotr Nowak.

Rozszerzona formuła spotkania była okazją do rozmów na takie tematy jak: rola V4 w Unii Europejskiej, dochody budżetu UE w ramach Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027 (tzw. środki własne budżetu UE) oraz opodatkowanie gospodarki cyfrowej. Podczas dodatkowego spotkania z udziałem przedstawiciela Europejskiego Banku Inwestycyjnego ministrowie finansów V4 przedyskutowali możliwości intensyfikacji działalności inwestycyjnej w Europie Centralnej z wykorzystaniem nowych instrumentów finansowych i instytucjonalnych.

Deklaracja ws. dochodów UE
Deklaracja wzywa do uproszczenia systemu tzw. środków własnych i uczynienia go bardziej transparentnym. System powinien opierać się w głównej mierze na środku obliczanym w oparciu o dochód narodowy brutto oraz na tradycyjnych środkach własnych (cłach). Ewentualne wprowadzanie nowych kategorii dochodów nie powinno prowadzić do nakładania nadmiernych obciążeń na mniej zamożne kraje członkowskie UE. W podpisanej deklaracji ministrowie finansów opowiadają się także za zniesieniem od 2021 r. obowiązujących obecnie rabatów, z których korzystają niektóre bardziej zamożne państwa członkowskie UE.

Deklaracja ws. opodatkowania gospodarki cyfrowej
Ministrowie wskazali na pilną potrzebę stworzenia spójnych regulacji prawnych w tym obszarze. Deklaracja wzywa do intensyfikacji prac i jak najszybszego przyjęcia dyrektywy wprowadzającej podatek od niektórych usług cyfrowych (Digital Services Tax). Wprowadzenie dyrektywy powinno stanowić rozwiązanie przejściowe przed wypracowaniem docelowych zasad opodatkowania gospodarki cyfrowej w ramach UE.

Pliki do pobrania

«Powrót