«Powrót

Wzmożone kontrole celne na granicach

Wzmożone kontrole celne na granicach

Wzmożone kontrole celne na granicach

Grupa celników prowadząca intensywne działania kontrolne na granicy. W tle służbowe pojazdy Służby Celnej.

Służba Celna przed Szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży wzmocniła  kontrole na granicach. W związku z tym może nastąpić wydłużenie czasu odprawy.

W szczególnym okresie zwiększonego ruchu granicznego, związanego z planowanym Szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży, najważniejszym zadaniem polskiej Służby Celnej jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osób przekraczających granicę, jak i  obrotu towarowego z zagranicą,  a co za tym idzie podjęcie wzmożonych działań kontrolnych na wszystkich przejściach granicznych w ruchu lądowym, lotniczym, kolejowym i morskim.

Lipiec 2016 roku będzie bardzo ważny dla Polski. Szczyt NATO, z formalnego punktu widzenia to spotkania Rady Północnoatlantyckiej na jej najwyższym szczeblu, szefów państw lub rządów. Zaraz po szczycie NATO nasz kraj będzie gospodarzem spotkania papieża Franciszka z młodzieżą, przybywającą do Krakowa z wielu kontynentów. Światowe Dni Młodzieży to spotkania młodych katolików, odbywające się co dwa-trzy lata, zainicjowane przez  Jana Pawła II w 1985 roku. Z reguły są to spotkania bardzo liczne. W tym  roku może przyjechać do Polski nawet 2,5 mln pielgrzymów.

Taki zwiększony ruch graniczny i możliwość wykorzystania tego przez organizatorów przemytu towarów niebezpiecznych (np. broni),  nielegalnej migracji, przemytu towarów bez uiszczenia należności,  wymusza potrzebę wzmożonych kontroli.

Zadaniem polskiej Służby Celnej na granicach zewnętrznych UE jest m.in. niedopuszczanie do obrotu towarami, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa lub naruszają przepisy o ochronie życia i zdrowia ludzi. Dodatkowo Służba Celna wzmocniła kontrolę prawidłowości obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Służba Celna w tym zakresie ściśle współpracuje ze Strażą Graniczną.

W związku z powyższymi działaniami, Służba Celna informuje, że może nastąpić wydłużenie czasu odprawy na granicach. Liczymy na wyrozumiałość ze strony naszych klientów – podwyższenie standardów wspólnego bezpieczeństwa wymaga poniesienia pewnych niedogodności.

«Powrót