«Powrót

Zabawki muszą być bezpieczne. Wspólna akcja KAS, UOKiK i IH

Zabawki muszą być bezpieczne. Wspólna akcja KAS, UOKiK i IH

Zabawki muszą być bezpieczne. Wspólna akcja KAS, UOKiK i IH

Na zdjęciu lalki zawierające ftalany w pudełku
Na zdjęciu z-ca Szefa KAS oraz Prezes UOKiK podczas konferencji prasowej
Na zdjęciu lali zawierające ftalany
Na zdjęciu prowadzący konferencję prasową, w tle ścianka z logo KAS
Na zdjęciu zabawka zawierająca ftalany
  • Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Inspekcja Handlowa sprawdziły bezpieczeństwo importowanych zabawek.
  • Badano m.in. poziom ftalanów, czyli substancji chemicznych, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie dzieci.
  • Kontrola zabawek to tylko jedno z działań KAS, która mają zapewniać bezpieczeństwo polskim konsumentom.
  • W 2017 r. KAS uczestniczyła w kontrolach 5,5 mln sztuk importowanych towarów. Blisko 90 proc. z nich nie spełniało wymagań lub stwarzało zagrożenie.

W ramach akcji skontrolowano blisko 1,5 mln sztuk zabawek przywiezionych w 140 przesyłkach. Okazało się, że blisko 700 tys. z nich nie spełniało wymagań. Chodziło o dopuszczalną zawartość ftalanów lub o oznakowanie lub dokumentację, które powinny potwierdzać, że zabawki wyprodukowano zgodnie z przepisami. Akcja odbyła się w ramach współpracy z państwami Grupy Wyszehradzkiej.

Dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych
„Ostatnia akcja kontroli zabawek pokazała, jak ważna jest współpraca KAS i Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i jak skuteczne jest podejmowanie wspólnych działań, zanim towary znajdą się na rynku. Podobne akcje kontrolne będą przeprowadzane również w przyszłości. Szczególnie dzieci narażone są na różnego rodzaju zagrożenia ze strony towarów, niespełniających wymagań, a przez to niebezpiecznych. Zabawki, artykuły higieniczne dla dzieci i ubranka KAS kontroluje szczególnie wnikliwie, właśnie ze względu na bezpieczeństwo najmłodszych konsumentów" – podsumował wiceminister finansów, zastępca Szefa KAS Piotr Walczak.

W 45 proc. z 55 próbek przebadanych w specjalistycznych laboratoriach KAS stwierdzono przekroczone dopuszczalne poziomy ftalanów. W związku z poważnym ryzykiem dla dzieci oraz brakiem możliwości naprawy tych zabawek, KAS zdecydowała o zniszczeniu prawie 30 tys. sztuk niebezpiecznych zabawek.

„Współpraca wielu instytucji jest niezbędna, żeby państwo działało jako całość. Kierowała nami troska o bezpieczeństwo dzieci. Cieszymy się, że dzięki naszym wspólnym działaniom nie trafią do nich zabawki, które mogłyby zaszkodzić ich zdrowiu" – dodał prezes UOKiK Marek Niechciał.

KAS to nie tylko cło i podatki
Krajowa Administracja Skarbowa realizuje nie tylko zadania fiskalne. Zapewnia także ochronę rynku i społeczeństwa Polski i Unii Europejskiej przed napływem towarów niepożądanych, które naruszają zasady uczciwej konkurencji, nie spełniają wymagań czy wręcz niosą zagrożenie dla życia i zdrowia konsumentów.

Szczególnie zagrożone takimi produktami są dzieci. Stąd KAS kontroluje nie tylko bezpieczeństwo zabawek, ale również np. fotelików, wózków dziecięcych, wyrobów do pielęgnacji czy sprzętu sportowego.

KAS działa również w innych obszarach, w których wady są szczególnie niebezpieczne, np. ze względu na powszechność użytkowania (jak w przypadku sprzętu elektrycznego).

W 2017 r. Krajowa Administracja Skarbowa, współpracując m.in. z Inspekcją Handlową, Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Państwową Inspekcją Pracy skontrolowała 3,5 tys. przesyłek z ponad 5,5 mln sztuk towarów. Aż 88 proc. nie spełniało obowiązujących wymagań lub stwarzało zagrożenie.

Plany KAS na 2018 r. i kolejne lata to również specjalistyczne kontrole kolejnych grup wyrobów, w tym niebezpiecznych substancji i pierwiastków (np. nikiel i kadm) w biżuterii.

Prezentacja:
Zabawki powinny być bezpieczne! (plik PDF; 767 KB)

Komunikat na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
Zabawki bez toksyn - wspólna akcja UOKiK, Inspekcji Handlowej i celników (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

«Powrót