«Powrót

Izabela Leszczyna w TOP10 najbardziej wpływowych kobiet polskich finansów

Izabela Leszczyna w TOP10 najbardziej wpływowych kobiet polskich finansów

Izabela Leszczyna w TOP10 najbardziej wpływowych kobiet polskich finansów

Wiceminister finansów, pełnomocnik rządu ds. informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna, obok m.in. posłanki do Parlamentu Europejskiego Danuty Hubner, prezes zarządu ING Banku Śląskiego Małgorzaty Kołakowskiej oraz prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Skarbowych Iwony Sroki, znalazła się w gronie dziesięciu najbardziej wpływowych kobiet polskich finansów. TOP 10 stworzono na podstawie wskazań respondentów instytucji finansowych. Powstał w ramach raportu „Kobiety w finansach", prezentującego listę 200 najbardziej wpływowych kobiet polskiego sektora finansowego.

Minister Leszczyna podczas gali wręczenia nagród

Jak wskazano w raporcie, istnieje duża dysproporcja między płciami, jeśli chodzi o reprezentatywność mężczyzn i kobiet na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych. Chociaż kobiety stanowią większość pracowników polskiego sektora finansowego (60,9% według raportu) to zajmują już tylko 43,7% stanowisk kierowniczych. Im wyżej w strukturach firm i instytucji, tym udział pań maleje. W zarządach jest ich już tylko 16,8%. Pod względem liczby kobiet w zarządach, najlepiej wypadają sektor ubezpieczeniowy i powszechne towarzystwa emerytalne. Panie zajmują w nich po 21,2% stanowisk. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz sektora bankowego – odsetek kobiet w zarządach wynosi w nich kolejno 13,9% i 11,9% – podano w raporcie.

Również w radach nadzorczych instytucji finansowych widać zdecydowaną przewagę mężczyzn. Odsetek kobiet w tych gremiach w Polsce wynosi zaledwie 12,3%. Najwięcej, bo 15,9% tych stanowisk przypada kobietom w przypadku sektora bankowego. Najmniej kobiet w radach nadzorczych ma sektor ubezpieczeniowy – jedynie 9,4%. W przypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych odsetek ten wynosi 11,1 %, zaś powszechnych towarzystw emerytalnych - 11,3%.

„Tak więc długa droga przed nami, ale droga raczej współpracy kobiet i mężczyzn, a nie rywalizacji płci. Mężczyźni zrozumieli wreszcie, że świat finansów to spektakularne sukcesy i dramatyczne bankructwa, to sinusoida czyli zmienność. A któż lepiej ją rozumie niż kobieta?" – napisała minister Leszczyna w przedmowie do raportu. „A więc rywalizujmy profesjonalizmem, odpowiedzialnością i uczciwością" – dodała.

Chociaż ogólna tendencja jest dla kobiet niekorzystna, autorzy raportu zwrócili uwagę na panie, którym udało się osiągnąć sukces w branży finansowej, prezentując listę 200 najbardziej wpływowych kobiet tego sektora. W dużej mierze, właśnie dzięki sukcesom tych pań, polska branża finansowa pozytywnie wyróżnia się na świecie pod względem obecności kobiet na najwyższych stanowiskach – zauważono w raporcie.

TOP 10 kobiet polskiego sektora finansowego tworzą:

  • Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m. st. Warszawy
  • Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego
  • Lidia Jabłonowska-Luba, wiceprezes zarządu, mBank S.A.
  • Małgorzata Kołakowska, prezes zarządu, ING Bank Śląski S.A.
  • Izabela Leszczyna, sekretarz stanu, Ministerstwo Finansów
  • Małgorzata O'Shaughnessy, dyrektor zarządzająca Regionem Europy Środkowo-Wschodniej, VISA Europe
  • Iwona Sroka, prezes zarządu, KDPW S.A.
  • Lucyna Stańczak-Wuczyńska, dyrektor ds. Instytucji Finansowych, EBOiR
  • Katarzyna Zajdel-Kurowska, członek zarządu NBP
  • Helene Zaleski, przewodnicząca rady nadzorczej, Alior Bank S.A.

Wśród 200 najbardziej wpływowych kobiet polskiego sektora finansowego znalazły się również: wiceministrowie finansów Hanna Majszczyk, Agnieszka Królikowska i Dorota Podedworna-Tarnowska, a także b. dyrektor generalna MF Mirosława Boryczka oraz pełniące funkcje dyrektorskie w MF Agnieszka Wachnicka, Katarzyna Przewalska, Joanna Bęza-Bojanowska, Agnieszka Szczepaniak oraz Grażyna Grzyb.

Raport „Kobiety w finansach" (link otwiera nowe okno w innym serwisie) zrealizował Instytut Innowacyjna Gospodarka na rzecz inicjatywy „Znane Ekspertki".

«Powrót