«Powrót

Minister Szczurek w panelu Banku Światowego nt. wzrostu wydajności

Minister Szczurek w panelu Banku Światowego nt. wzrostu wydajności

Minister Szczurek w panelu Banku Światowego nt. wzrostu wydajności

Porównanie doświadczeń Polski i Peru jako państw, które w ciągu ostatnich 25 lat przeszły proces transformacji i osiągnęły duży sukces gospodarczy to temat wystąpienia ministra Mateusza Szczurka podczas panelu Banku Światowego (BŚ) „Building on Peru's Success: Boosting Productivity for Faster Growth", które odbyło się 7 października br. w Limie. Panel był częścią dorocznego spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Grupy Banku Światowego.

W centralnej części zdjęcia minister finansów Mateusz Szczurek podczas panelu który odbył się podczas dorocznego spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Grupy Banku Światowego.

Peru, podobnie jak niegdyś Polska, zabiega o członkostwo w OECD i osiągnięcie statusu kraju wysoko rozwiniętego. Uczestnicy panelu, wśród nich prezydent BŚ Jim Yong Kim, wiceprezydent BŚ ds. Ameryki Łacińskiej Jorge Familiar, profesor ekonomii Uniwersytetu Harvarda Robert Barro oraz  minister finansów Peru Alonso Segura zgodzili się co do tego, że warunkiem dalszego wzrostu jest zwiększenie wydajności. Polska na tym polu podjęła już wiele działań. Przykłady to liberalizacja dostępu do zawodów dotychczas regulowanych czy uelastycznienie rynku pracy, który w naszym kraju jest dużo mniej restrykcyjny niż w Peru.

Minister Szczurek podkreślał, że trudne otoczenie gospodarcze powinno być czasem zwiększonych inwestycji infrastrukturalnych, które nie tylko poprawiają warunki życia i działalności gospodarczej, ale również chronią miejsca pracy zagrożone recesją.

Problemem obu państw pozostaje nieformalna gospodarka (tzw. szara strefa). Mateusz Szczurek ocenił, że drogą do jej ograniczenia jest odpowiednie dostosowanie i uproszczenie regulacji podatkowych, dzięki czemu legalne zatrudnianie nowych pracowników będzie tańsze. Zostaną też zredukowane bariery administracyjne po stronie pracodawców.

Minister Szczurek i profesor Robert Barro zgodzili się co do tego, że koncepcja pułapki średniego dochodu nie jest precyzyjna. Przejście od gospodarki średniego do wysokiego dochodu jest uwarunkowane wytrwałością we wdrażaniu często małych zmian w regulacjach czy administracji, które zwiększają wydajność czynników produkcji, a przez to płace i dobrobyt obywateli.Zdjęcie grupowe uczestników spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Grupy Banku Światowego

Powiązane linki

«Powrót