«Powrót

Program e-Podatki jednym z głównych zagadnień XXI Forum Teleinformatyki

Program e-Podatki jednym z głównych zagadnień XXI Forum Teleinformatyki

Program e-Podatki jednym z głównych zagadnień XXI Forum Teleinformatyki

Kluczowe elementy sukcesu, ale również największe problemy i najtrudniejsze zagadnienia, które wystąpiły podczas realizacji programu e-Podatki były mottem przewodnim prezentacji wiceministra finansów Jacka Kapicy podczas XXI Forum Teleinformatyki.

Prelegenci forum zgromadzeni przy stole prezydialnym. W centralnej części zdjęcia wiceminister finansów Jacek Kapica

„Moc danych – nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych" pod takim hasłem zorganizowano XXI Forum Teleinformatyki. które odbyło się w dniach 24-25 września 2015 r. Uczestnikami Forum byli specjaliści i praktycy w dziedzinie nowoczesnych technologii oraz zagadnień prawnych i organizacyjnych w IT. Poruszana problematyka była rozpatrywana zarówno od strony koncepcyjno-metodologicznej, jak i praktycznej – na przykładach konkretnych rozwiązań i wdrożeń.

„Projekty informatyczne, wspierające krytyczne dla funkcjonowania państwa procesy informacyjne są niewątpliwie głównym instrumentem tworzenia nowoczesnej infrastruktury informacyjnej państwa" – powiedział Jacek Kapica. Minister zaznaczył, że Ministerstwo Finansów zbiera doświadczenie w obszarze cyfryzacji usług administracji od ponad 10 lat. „Bardzo ważne jest określnie tego co chcemy osiągnąć w obszarze biznesowym" – dodał podczas prezentacji działań podejmowanych przez Ministerstwo Finansów.

Jacek Kapica wskazał na wiele czynników, które odgrywają istotną rolę przy realizacji takich przedsięwzięć. Podkreślał znaczenie czasu, środków na sfinansowanie ale również skali projektów i kwestii legislacyjnych  „Istotna z punktu widzenia administracji jest towarzysząca legislacja. Idealnie byłoby, aby warunki określone były przed, ale nie zawsze jest to do zrealizowania. Mieliśmy to szczęście, że wiele naszych działań, np. w kwestii obowiązków płatników składania informacji drogą elektroniczną, było spójnych z działaniami legislacyjnymi" – powiedział.

Podczas Forum przedstawiona została również prezentacja pt. „Przyjazne Państwo – nowa jakość w obsłudze podatnika". W prezentacji przedstawiono nowy System Informacji Telefonicznej wdrożony w Krajowej Informacji Podatkowej.

PwC przedstawiło transformację administracji podatkowej w latach 2009-2014 i ocenę programu e-Podatki z punktu widzenia doradcy Ministerstwa Finansów. „Najbardziej wartościową oceną jest ocena interesariuszy – podatników" – powiedział dyrektor w Pwc Marcin Sidelnik.

Uczestnicy forum zgromadzeni na sali konferencyjnej

Uczestnikami Forum byli głównie przedstawiciele kadry zarządzającej i informatycznej administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialni za rozwój struktur informatycznych, jak również przedstawiciele biznesu i środowisk naukowych.

«Powrót