«Powrót

Przegląd wydatków publicznych w Polsce – Polityka wspierająca mieszkalnictwo

Przegląd wydatków publicznych w Polsce – Polityka wspierająca mieszkalnictwo

Przegląd wydatków publicznych w Polsce – Polityka wspierająca mieszkalnictwo

Możliwości lepszego wykorzystania środków publicznych w mieszkalnictwie przedstawia raport „Przegląd wydatków publicznych: polityka wspierająca mieszkalnictwo", przygotowany przez ekspertów Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Widok z lotu ptak na osiedle mieszkaniowe

Analizy przeprowadzono przy założeniu, że wydatki na mieszkalnictwo zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie, a skuteczniejsza polityka mieszkaniowa będzie możliwa dzięki przesunięciu środków finansowych w ramach kwot przeznaczanych na mieszkalnictwo, zmianie przepisów lub poszczególnych instrumentów.

Raport z przeglądu wydatków publicznych w obszarze mieszkalnictwa zatwierdził Komitet Sterujący do spraw przeglądów wydatków publicznych, któremu przewodniczył wiceminister finansów Artur Radziwiłł. Prace nad przeglądem wsparli również przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Narodowego Banku Polskiego, władz samorządowych oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Przeczytaj raport „Przegląd wydatków publicznych: polityka wspierająca mieszkalnictwo" 

«Powrót