«Powrót

Rozmowy o współpracy gospodarczej Polski i Hongkongu

Rozmowy o współpracy gospodarczej Polski i Hongkongu

Rozmowy o współpracy gospodarczej Polski i Hongkongu

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej i sytuacja makroekonomiczna w Polsce i Hongkongu, a także możliwości współpracy i wzajemnego przyciągania inwestycji zagranicznych to główny temat spotkania ministra finansów Mateusza Szczurka oraz sekretarza ds. finansów Hongkongu Johna Tsanga, do którego doszło 23 września br. w Warszawie.

Minister finansów Mateusza Szczurka wita się z sekretarzem ds. finansów Hongkongu Johnem Tsangiem

Wizyta delegacji Hongkongu w Polsce miała związek z poznaniem nowych możliwości inwestycyjnych, szczególnie takich, które mogą być powiązane z chińską inicjatywą „Pasa i Szlaku" (One Belt, One Road). Promuje ona tworzenie międzynarodowych korytarzy transportowych morskich oraz lądowych między Azją a Europą. „Pas i Szlak" ma wspierać światowy wolny handel oraz otwarcie azjatyckich gospodarek, m.in. poprzez swobodny przepływ towarów i usług, wysokowydajną alokację zasobów oraz integrację gospodarek narodowych. Realizacja tej inicjatywy ma również stworzyć silne powiązania morskie i lądowe między Azją, Europą oraz Afryką oraz przyczyniać się do harmonizacji rozwoju krajów objętych projektem, pełniejszego wykorzystania potencjału regionu, promocji inwestycji i konsumpcji.

Hongkong, posiadający jedną z najbardziej rozwiniętych gospodarek wolnorynkowych, znajduje się również pośród najważniejszych centrów światowego handlu. Pozostaje nadal istotnym źródłem bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz kluczowym regionalnym centrum operacji finansowych i profesjonalnych usług wspierających wymianę międzynarodową. Stanowi również znaczące w skali światowej centrum logistyczno-przeładunkowe.

Wybór Polski spośród krajów europejskich, obok Węgier i Niemiec, jako celu wizyty delegacji Hongkongu, należy postrzegać jako docenienie pozycji gospodarczej i ekonomicznego potencjału naszego kraju.

«Powrót