«Powrót

Rząd przyjął projekt budżetu na 2016 r.

Rząd przyjął projekt budżetu na 2016 r.

Rząd przyjął projekt budżetu na 2016 r.

Wzrost produktu krajowego brutto o 3,8 proc., deficyt nie większy niż 54,6 mld zł, deficyt sektora finansów publicznych 2,8 proc. PKB oraz średnioroczną inflację 1,7 proc – zakłada projekt ustawy budżetowej na przyszły rok, przyjęty przez Radę Ministrów 29 września 2015 r. Przewiduje się w nim przeznaczenie dodatkowych środków na cele społeczne (m.in. na dodatki do rent i emerytur) oraz zwiększenie wydatków na obronę narodową.
W projekcie przewidziano m.in. zwiększenie o ponad 2 mld zł środków na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które od 2010 r. nie otrzymywały podwyżek, ponieważ były objęte tzw. zamrożeniem wynagrodzeń. Wydatki na obronę narodową mają zostać podniesione do wysokości 2 proc. PKB. Oznacza to, że będą wyższe o blisko 3 mld zł w stosunku do 2015 r. Premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że 30 mln zł z rezerwy Prezesa Rady Ministrów zostanie przeznaczone na repatriację Polaków ze Wschodu.

Duże kwoty zostaną przeznaczone na zwalczanie bezrobocia i pomoc emerytom i rencistom. „W budżecie na 2016 rok zabezpieczone zostały środki - w wysokości 1 mld 410 mln zł - na wypłatę jednorazowych dodatków do emerytur i rent. Wypłata powinna nastąpić na początku 2016 roku" – poinformował minister finansów Mateusz Szczurek podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Minister dodał, że w ramach funduszu pracy zabezpieczono dodatkowe pieniądze na nowe formy zwalczania bezrobocia. „Wierzymy, że 2016 rok będzie kolejnym rokiem jeszcze niższego bezrobocia, jeszcze większego zatrudnienia. A przypomnę, że rekordy, jeśli chodzi o zatrudnienie, osiągamy już teraz w historii naszej 26-letniej, potransformacyjnej" – powiedział Mateusz Szczurek.

Minister Szczurek zaznaczył także, że zgodnie z przyjętą przez rząd najbliższe 4 lata strategią zarządzania długiem publicznym, koszty obsługi długu publicznego spadają. „Powracamy potencjalnie do finansowania długu także za pomocą bonów skarbowych" – powiedział minister zwracając uwagę na możliwość reagowania dzięki temu na  zmieniające się warunki na rynkach finansowych. Jak zaznaczył, prognozowany dług publiczny, zarówno według metodyki unijnej, jak i krajowej, w przyszłym roku będzie nieznacznie wyższy niż w 2015 r.

Projekt budżetu na rok 2016 zakłada też, że przyszłoroczne wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną nominalnie o 3,6 proc., zatrudnienie będzie większe o 0,8 proc. a spożycie prywatne nominalnie o 5,5 proc.

Projekt budżetu w środę ma trafić do Sejmu.

«Powrót