«Powrót

Umowa z AIIB podpisana

Umowa z AIIB podpisana

Umowa z AIIB podpisana

9 października 2015 r. ambasador Polski w Chinach Mirosław Gajewski w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej podpisał umowę o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB). Jej ratyfikacja będzie kolejnym, formalnym krokiem i warunkiem uzyskania przez nasz kraj członkostwa w tej nowo utworzonej międzynarodowej instytucji finansowej.  Przynależność do AIIB wzmocni współpracę gospodarczą i polityczną Polski z Azją oraz stworzy nowe możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorstw.

Ambasador Polski w Chinach Mirosław Gajewski w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej podpisuje umowę o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB

Ministrem wyznaczonym do współpracy z Bankiem po stronie polskiej jest minister finansów.

Polska jako udziałowiec AIIB będzie brać udział w zarządzaniu i decyzjach podejmowanych przez organy Banku, będzie również wpływać na jego bieżące i strategiczne działania. Członkostwo w AIIB będzie również sprzyjać rozwojowi  dobrego klimatu politycznego i gospodarczej współpracy z Azją, które służą realizacji polskich celów gospodarczych w średnim i długim okresie.

O podpisaniu umowy o przystąpieniu do AIIB  zadecydowała Rada Ministrów 25 sierpnia br.

Powiązane linki

«Powrót