«Powrót

Raportowanie FATCA i CRS w 2019 r.

Raportowanie FATCA i CRS w 2019 r.

Raportowanie FATCA i CRS w 2019 r.

  • Opublikowany został nowy formularz FAT-1 do raportowania danych za 2018 r.
  • Nie zmienił się natomiast formularz CRS-1.

Nowy formularz FAT-1 za 2018 r.
Formularz FAT-1(3) służy polskim raportującym instytucjom finansowym do składania informacji wyłącznie za rok 2017 (o których mowa w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA).

W 2019 r. dla raportowania danych, które dotyczą roku 2018 (i za lata kolejne), został opublikowany formularz FAT-1(4).

Formularz FAT-1(4) jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów oraz na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wkrótce na podanych stronach zostanie również opublikowany zaktualizowany dokument, który zawiera opis elementów formularza i instrukcję jego wypełnienia.
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Formularz CRS-1 bez zmian
Obecny formularz CRS-1(1), który służy polskim instytucjom finansowym do przekazywania informacji o rachunkach raportowanych oraz rachunkach nieudokumentowanych (o których mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami) nie ulegnie zmianie.
Oznacza to, że będą w nim przekazywane informacje o rachunkach raportowanych za 2018 r.

Formularz CRS-1 jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów oraz na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w innym serwisie).
 

«Powrót